Angļu valodas centrs

Mūsu misija ir veicināt institūciju un privātpersonu efektīvu saziņu starptautiskajā vidē. Mēs to darām, palīdzot mūsu studentiem kļūt par angļu valodas lietpratējiem, pozitīvā, draudzīgā atmosfērā veicinot noturīgu valodas prasmju attīstību un kultūras izpratni.


Angļu valodas kursi mūsu centrā tiek balstīti uz akadēmiskām programmām, kas nodrošina lielisku rezultātu - būtiski uzlabotas angļu valodas zināšanas. Kursi tiek piedāvāti dažādiem zināšanu līmeņiem - gan iesācējiem, gan augstam zināšanu līmenim.

Ar 2020. gada pavasari, mūsu realitātē, plānos un dzīves stilā, ir ieviestas dažāda veida izmaiņas. Studiju un mācību procesi arī tika pielāgoti jaunajai realitātei. Tāpēc, plānojot nākamo akadēmisko gadu, mēs rūpīgi sekojam līdzi 2020. gada 9. jūnija MK 360. noteikumiem un cenšamies sagatavoties iespējamiem variantiem, lai  arī turpmāk piedāvātu kvalitatīvu izglītību un nodrošinātu pēc iespējas drošāku vidi mūsu studentiem, mācībspēkiem un personālam.

Rūpīgi pārdomājot līdzsvaru starp mācību kvalitātes nodrošināšanu, studentu drošību un ērtībām, tālmācības, tiešsaistes un klātienes izglītības labāko praksi, kā arī individuālo un grupu apmācību apvienošanu, mēs esam izstrādājuši unikālu mācību modeli,kur tiek apvienotas modernās tehnoloģijas ar pasniedzēju pieredzi.

 

Jaunajā apmācību formātā mēs iekļausim:

 • Pre-classes nodarbības (līdz 30 minūtēm) – pirms klases nodarbība (lasīšana, video ar dažiem sākotnējiem gramatikas skaidrojumiem, izrunas apmācību, utt.), ko studenti veic sev vēlamā laikā un tempā. Iepriekš sagatavotie uzdevumi ir daļa no studiju procesa un ir obligāti.
 • Grupas nodarbības (60 minūtes) –  divas reizes nedēļā: attālināti tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu. NB! Ja nodarbības klātienē būs atļautas, studenti varēs apmeklēt nodarbības klātienē 1 reizi nedēļā, RBS telpās.
 • Angļu valodas izrunas lietotne/lietojumprogramma – Jūsu personīgais virtuālās izrunas treneris ar mākslīgo intelektu palīdzēs iemācieties sarunāties angļu valodā skaidri, brīvi un pārliecinoši.
 • Īpaši izvēlētas grāmatas – katram zināšanu līmenim tiek īpaši izvēlētas mācību  grāmatas gan gramatikai, gan vārdu krājuma papildināšanai.
 • Individuāla pieeja katram studentam – RBS pasniedzēji un kursu koordinatori analīzēs katra studenta rezultātus, izmnatojot nodarbībās, pirms klases nodarbībās, testu un lietotnes programmas pārskatus, lai tādā veidā sekotu katra studenta progresam.

Šis modelis apvieno labākos tālmācības, klātienes un tiešsaistes mācību elementus, kā arī pievieno patiesi individuālu pieeju grupas apmācībā. Mācību modeļa dažādība nodrošina studentiem elastību un neatkarību, bet tajā pašā laikā iespēju piedalīties nodarbības gan klātienē, gan tiešsaistē, atrodoties komandējumā vai ceļojumā. Mācoties mūsu izcilo mācībspēku pārraudzībā, mūsu studenti sasniegs vēl labākus rezultātus nekā iepriekš!


VĒLATIES UZLABOT ANGĻU VALODAS ZINĀŠANAS?

NĀKAMAIS SEMESTRIS - 25.01.2021.

 

Pieteikties konsultācijai

 

VISPĀRĒJĀS ANGĻU VALODAS KURSI

 

BIZNESA ANGĻU VALODAS KURSI

 

 EFEKTĪVA KOMUNIKĀCIJA

 

EFEKTĪVAS PREZENTĀCIJAS

 

PRE-UNIVERSITY ANGĻU VALODA

 

 


 

   

    KĀDĒĻ IZVĒLĒTIES RBS ANGĻU VALODAS CENTRU?

 • Intensīvs kurss - 8 akadēmiskās stundas nedēļā Vispārējās angļu valodas un Biznesa angļu valodas grupās
 • Rūpīga zināšanu līmeņa noteikšana, lai students grupā gūtu lielisku rezultātu (gan iesācēja, gan augstam zināšanu līmenim)

 • 2 pasniedzēji katrai Vispārējās angļu valodas un Biznesa angļu valodas grupai
 • Pieredzes bagāti vietējie un ārzemju pasniedzēji

 • Testi, mācību grāmatas un papildus materiāli katram studentam ir iekļauti kursa maksā
 • Īpaši izvēlētas lasāmgrāmatas beidzot pilnu līmeņa kursu

 • Atbilstoša mācību atmosfēra
 • Ērts nodarbību laiks: 18:00-21:00 pieaugušajiem; pēc vienošanās uzņēmumiem un valsts iestādēm

 • Ērta mācību vieta Rīgas centrā vai uzņēmumu telpās
 • Vērtīgs ieguvums par ieguldītajiem līdzekļiem