RTU Rīgas Biznesa skolā varēs sagatavoties ACAMS Sertificēta globālo sankciju speciālista kvalifikācijas iegūšanai

Event time: 
26.10.20 23:55 - 27.10.20 10:00

2020.gada rudenī RTU Rīgas Biznesa skola piedāvās ikvienam interesentam, kas atbilst uzņemšanas kritērijiem, iespēju iegūt Sertificētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu asociācijas (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) jeb ACAMS Sertificēta globālo sankciju speciālista kvalifikāciju (Certified Global Sanctions Specialist - CGSS).

Rīgas Biznesa skola piedāvās iespēju apmeklēt CGSS kursus, kuru ietvaros varēs izprast, piemēram, sankciju būtību, ar tām noteiktos ierobežojošos pasākumus, to mērķi un izpildes kārtību, izzināt, kā nepieciešams veikt pārbaudi, lai nodrošinātu, ka organizācija neveic darījumus ar sankcionētajām personām, uzzināt informāciju par organizācijām, kas izdod sankcijas, kā arī indivīdiem un iestādēm, uz kuriem sankcijas attiecas, izprast noteikumu neievērošanas sekas, atšķirt AML un sankciju risku u.c.

CSGG kursi palīdzēs organizācijām samazināt riskus, kas rodas arvien sarežģītāku sankciju prasību neievērošanas gadījumā, vienlaicīgi apliecinot uzņēmuma apņemšanos nepārkāpt noteiktās sankcijas. Kursi palīdzēs speciālistiem sagatavoties starptautiskās sertifikācijas eksāmenam.

Kursu lektore Inga Mukāne iedrošina: "Kļūstiet sertificēti CGSS speciālisti: nodrošinieties, lai jūsu organizācija neveiktu darījumus ar personām, kam piemērotas sankcijas, un pierādiet regulatoriem stingru apņemšanos ievērot sankcijas!"

Kursi paredzēti ikvienam speciālistam, kuru ikdienas darbs saistīts ar atbilstības sankciju prasībām nodrošināšanu, AML/CTF/CPF regulējuma vai sankciju prasībām nodrošināšanu atbilstību, riska pārvaldību, atbilstības nodrošināšanas tehnoloģijām, kā arī juridisko profesiju pārstāvjiem. CGSS ir globāli atzīts sertifikāts un kursā iegūtās zināšanas palīdzēs arī starptautiskām iestādēm stratēģiski un konsekventi ieviest sankciju programmu savās struktūrvienībās.

Ir iespējams izvelēties sev piemērotāko kursu apguves modeli. Pirmie CGSS kursi plānoti jau novembrī. Lai uzzinātu sīkāku informāciju, lūdzu, piesakieties konsultācijai: http://mlgn.to/7hg5

Informācija par kursiem: http://www.rbs.lv/node/7184