MBA ar specializāciju finanšu jomā

Mūsu studenti, kuri strādā banku, investīciju vai korporatīvo finanšu sektorā, bieži izvēlas studēt MBA Finance programmā. Viņi zina, ka specializācija finanšu jomā sniedz dziļi izpratni par komplicētajiem finanšu tirgiem, visdažādākajiem investīciju veidiem, kā arī dod precīzus analītiskos instrumentus, kas vajadzīgi, lai pieņemtu gudrus lēmumus par finansēm un investīcijām. Mācības šajā programmā nozīmē arī to, ka studenti būs spējīgi saprast un izmantot aktuālās tendences finanšu tirgos gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Programmu beidzot, studenti iegūst specializāciju finansēs un iespēju sagatavoties un nokārtot CFA eksāmenus, lai saņemtu papildu kvalifikāciju.

Programma sastāv no 15 kursiem (no tiem 9 ir obligātie, bet 6 – izvēles kursi) un diplomdarba izstrādes.

NB! Lai iegūtu šo specializāciju, no izvēles kursu saraksta studentiem ir jāizvēlas trīs piedāvātie 3 kursi par finansēm un jāapvieno ar 3 citiem brīvi izvēlētiem kursiem.

 

 

Spiediet šeit, lai iepazītos ar kursu aprakstiem.