MBA ar specializāciju informāciju tehnoloģijās

Mūsu jaunākā piedāvātā specializācija ir MBA profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās. Šī programma ir radīta ar mērķi sniegt zināšanas un dalīties pieredzē par to, kā būt veiksmīgiem vadītājiem IT sektorā un prasmīgiem profesionāļiem, kas administrē IT sistēmas savās kompānijās.

MBA IT sagatavo gudrus speciālistus 21.gadsimta kompāniju vadīšanai, kur informācijas tehnoloģijām ir ārkārtīgi svarīga loma, kas ļauj izmantot jaunākos IT risinājumus, lai spētu konkurēt globālajā tirgū.

Programma sastāv no 15 kursiem (no tiem 9 ir obligātie, bet 6 – izvēles kursi) un diplomdarba izstrādes.

NB! Lai iegūtu šo specializāciju, no izvēles kursu saraksta studentiem ir jāizvēlas trīs piedāvātie 3 IT specializācijas kursi un jāapvieno ar 3 citiem brīvi izvēlētiem kursiem. 


 

Spiediet šeit, lai iepazītos ar kursu aprakstiem.