MBA ar specializāciju tirgzinībās

Mūsu piedāvātā specializācija tirgzinībās (MBA Marketing) ir vienīgā šāda veida programma Latvijā, tāpēc, ja jūs darbojaties mārketinga un komunikāciju jomā, šī programma būs Jums īstā!

Specializācija tirgzinībās jeb mārketingā nozīmē, ka jūs spēsiet vadīt visu mārketinga procesu – plānot, veikt pētījumus, izstrādāt stratēģijas, ieviest tās, kā arī uzraudzīt procesu. Un vēl svarīgāk ir tas, ka varēsiet strādāt paši, jo situāciju analīžu laikā iepazīsieties ar reālās dzīves piemēriem un praksi, bet diskusijas ar studiju biedriem un grupu darbs palīdzēs Jums nonākt pie izmērāma novērtējuma. Mēs lepojamies, ka esam piesaistījuši mārketinga speciālistus, kas sniegs Jums zināšanas un dalīsies savā profesionālajā pieredzē.

Lai pretendētu uz šo specializāciju, Jums jāapgūst vismaz 3 mārketinga izvēles kursi un jāapvieno ar 2 citiem izvēles kursiem.

Programma sastāv no 15 kursiem (no tiem 9 ir obligātie, bet 6 – izvēles kursi) un diplomdarba izstrādes. 

NB!  Lai iegūtu šo specializāciju, no izvēles kursu saraksta studentiem ir jāizvēlas visi trīs piedāvātie 3 kursi tirgzinībās jeb mārketingā un jāapvieno ar 3 citiem brīvi izvēlētiem kursiem. (Šajā gadījumā var izvēlēties visus 5 mārketinga izvēles kursus un vienu citu kursu pēc brīvas izvēles) 

 

Spiediet šeit, lai iepazītos ar kursu aprakstiem.