Jevgenijs Belezjaks: Par MBA studijām Riga Business School

Pirms runāt par MBA iegūto zināšanu pielietošanu, vēlos atzīmēt, ka pati mācību metode un pieeja apmācībām dod ļoti daudz un ļauj attīstīties patstāvīgi un nākotnē kļūt daudz konkurētspējīgākam darba tirgū. Tikai šī iemesla dēļ būtu vērts uzsākt studijas Riga Business School!

 

Kas attiecas uz zināšanām kā tādām, un to pielietojumu valsts sektorā, tad viss ir ļoti vienkārši. Pēc maniem novērojumiem, publiskais sektors vadības standartu ziņā pamazām tuvojas labas korporatīvās prakses piemēriem atbilstoši OECD rekomendācijām.

 

Attiecīgi visi tie pārvaldības aspekti, kas bija svarīgi tikai privātajam sektoram, kļūst svarīgi arī publiskajam sektoram. Minēšu vismaz 3 galvenos "jaunumus" valsts uzņēmumu vadītājiem:

 

1. Pēkšņi ir jātiek galā ar stratēģijām. Valsts uzņēmumu vadības depolitizācijas rezultātā visa atbildība par stratēģijas veidošanu un izpildi gulstas uz valdes un padomes pleciem. Par laimi, MBA programma nodrošina rīku komplektu, lai to paveiktu un nebūtu bezpalīdzīgi atkarīgs no kāda ārēja konsultanta.

 

2. Nepieciešams virzīt uzņēmuma komandu uz priekšu, ņemot vērā, ka visi vadītāji tika izvēlēti neatkarīgi, katrs ar savu konkursu. Šādos apstākļos izveidot efektīvu struktūru ar skaidri definētu vadības modeli nemaz nav tik viegls uzdevums. Atkal: MBA programma to atvieglo, jo tā nodrošina konkrētu vadības, organizācijas uzvedības un personāla vadības metožu kopumu.

 

3. Un, protams, maģiskie trīs burti ESG. MBA sniedz piekļuvi zināšanām, kas ļauj iepazīties ar jaunākajām tendencēm uzņēmējdarbības attīstībā – ilgtspēju: ietekmi uz dabu, attiecībām ar sabiedrību un, protams, korporatīvās pārvaldības noteikumiem.

 

Nobeigumā vēlos teikt, ka nevajadzētu aizmirst par to, ka mācību procesā tā vai citādi veidojas daudz jaunas iepazīšanās ar cilvēkiem, kuri domā tāpat kā jūs, no kuriem ar daudziem attīstās īsta draudzība.

 

Rezumējot: studējot MBA nav iespējams neko zaudēt. Bet iegūt var daudz, jo īpaši ko tādu, ko nevar izmērīt ar naudu.

 

Jevgenijs Belezjaks

Riga Business School profesionālās maģistra programmmas absolvents;

Padomes priekšsēdētājs, SIA Getliņi EKO;

Padomes priekšsēdētājas vietnieks, AS Rīgas Siltums;

Padomes loceklis, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs;

Valdes loceklis, SIA Belconsult.