Pieejams 50% studiju maksas samazinājums publiskā sektora un nevalstisko organizāciju vadītāju EMBA studijām

Pieejams 50% studiju maksas samazinājums publiskā sektora un nevalstisko organizāciju vadītāju EMBA studijām

Lai veicinātu valsts pārvaldes, kā arī nevalstisko organizāciju augstākā līmeņa vadītāju pilnveidošanos un pārmaiņu vadības prasmju nemitīgu stiprināšanu, Riga Business School (RTU Rīgas Biznesa Skola, RBS) jau sesto gadu nodrošina iespēju saņemt 50% studiju maksas samazinājumu RBS augstākā līmeņa vadītāju apmācībām EMBA jeb Executive Master of Business Administration programmai.

Apmācības ilgst aptuveni 2 gadus, un to sākums plānots 2022. gada janvārī, mācībām notiekot reizi mēnesī vienu nedēļas nogali no piektdienas līdz sestdienai. Studijas notiek angļu valodā. Bez 15 pamata un specializētajiem priekšmetiem vai tēmām visu studiju laikā RBS nodrošina arī līderības attīstības praktiskās sesijas un pieredzes apmaiņu šajā jomā.

Jānis Grēviņš, RBS direktors:

“Ne tikai augstākā līmeņa biznesa vadītājiem un īpašniekiem EMBA ir kā svarīgs zināšanu un kontaktu paplašinājums, bet tas ļoti nepieciešams arī valsts pārvaldē strādājošajiem vadītājiem. 2015. gadā RBS padomnieku konvents šo pieeju atbalstīja, ļaujot piemērot studiju maksas samazinājumu no RBS puses, jo programmas izmaksas ir ievērojama investīcija, bet tā nedrīkst būt šķērslis. Mēs apzināmies, ka RBS uzņemtais kurss veidot un nodrošināt izglītību sabiedrības izaugsmei ir būtiska mūsu apņemšanās un misija, pie tam caur RBS programmām Latvijā ienāk pasaules izglītības vēsmas mūsu starptautisko partneru un pasniedzēju vadībā.”

Jevgenijs Belezjaks, vairāku valsts un pašvaldības uzņēmumu padomju loceklis:

“Pēc maniem novērojumiem, publiskais sektors vadības standartu ziņā pamazām tuvojas labas korporatīvās prakses piemēriem atbilstoši OECD rekomendācijām. Attiecīgi visi tie pārvaldības aspekti, kas bija svarīgi tikai privātajam sektoram, kļūst svarīgi arī publiskajam sektoram. Lai šī pārmaiņa notiktu, publiskajam sektoram jāgūst tas zināšanu vēriens, ko ikdienā aktīvi saņem uzņēmumu vadītāji un īpašnieki privātajā sektorā. Valsts uzņēmumu vadības depolitizācijas rezultātā visa atbildība par stratēģijas veidošanu un izpildi gulstas uz valdes un padomes pleciem. Studijas nodrošina rīku komplektu, lai to paveiktu un nebūtu bezpalīdzīgi atkarīgs no kāda ārēja konsultanta. EMBA programma nodrošina konkrētu vadības, organizācijas uzvedības un personāla vadības metožu kopumu. EMBA sniedz piekļuvi zināšanām, kas ļauj iepazīties ar jaunākajām tendencēm uzņēmējdarbības attīstībā, tai skaitā ilgtspējas jautājumos.”

Studiju maksas samazinājuma saņemšanai notiek kandidātu pieteikumu izvērtēšana, ņemot vērā ierobežoto studentu skaitu vienā EMBA kursā. Uz 50% studiju maksas  samazinājumu var kandidēt tikai valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju vadītāji, kā arī diplomātiskajās aktivitātēs iesaistītie valsts pārstāvji. RBS ir tiesības atteikt līdzfinansējumu, pamatojoties uz Kandidātu atlases un uzņemšanas komisijas lēmumu. Pieteikšanās termiņš noteikts līdz šī gada 5. decembrim.

Tēmas, kādas šajā augstākā līmeņa vadītāju programmā iespējas apgūt, ir organizācijas vadības un uzvedības koncepti, ētika, biznesa ilgtspējas jautājumi, lēmumu pieņemšana, vadības finanšu plānošana, cilvēkresursu vadība, IT stratēģijas un digitalizācijas vadība, kā arī juridiskie jautājumi.

Papildu info:

Aldis Greitāns, RBS Profesionālā MBA un EMBA programmu direktors, aldis [dot] greitans [at] rbs [dot] lv

Agnese Strazda, RBS Komunikācijas un mārktinga direktore (uz laiku), agnese [dot] strazda [at] rbs [dot] lv