RBS direktora vēlēšanas 2018

11. jūnijā norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas (RTU RBS) Padomnieku konventa sēde, kuras ietvaros tika vienbalsīgi nolemts par Jāņa Grēviņa rekomendēšanu RTU RBS direktora amatam. Saskaņā ar RTU RBS nolikumu - direktors tiek ievēlēts uz piecu gadu termiņu.


Vēlēšanu process norosinājās atbilstoši RTU RBS nolikumam. Saskaņā ar to, vēlēšanu procesam ir jāatbilst Starptautiskās biznesa augstskolu attīstības asociācijas (Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB) noteiktajai labajai praksei. Padomnieku konvents vēlēšanu procesa ietvaros izveidoja nomināciju komisiju, kurā ietilpa RTU RBS studējošo, administrācijas, pasniedzēju, Padomnieku konventa un RTU pārstāvji. Amata vakance tika izsludināta februāra beigās, pēc kā, saņemot pieteikumus, nomināciju komisija veica priekšatlasi, kā rezultātā tika izraudzīti trīs kandidāti. Šos kandidātus intervēja gan nomināciju komisija, gan pasniedzēji, gan mācībspēki, gan arī RTU RBS Dome, pēc šīm intervijām katra no minētām grupām lēma par rekomendāciju sniegšanu kandidātiem.  Apkopojot rekomendācijas, nomināciju komisija RTU RBS Padomnieku konventa izskatīšanai tālāk virzīja divus kandidātus.


Pieņemot lēmumu, RTU RBS Padomnieku konvents ņēma vērā gan nomināciju komisijas, gan domes, kā arī pasniedzēju un administrācijas rekomendācijas, kas visas atbalstīja Jāni Grēviņu kā nākamo RTU RBS direktoru.


Saskaņā ar RTU RBS nolikumu, nākamais un pēdējais solis direktora vēlēšanās ir RTU RBS Padomnieku konventa virzīta kandidāta apstiprināšana RTU senāta sēdē, kas paredzēta 25. jūnijā.