Uzņemšanas noteikumi

 

Rīgas Biznesa skolas (RBS) uzņemšanas process atbilst vadošo Amerikas universitāšu tradīcijām. Mēs vērtējam gan potenciālā studenta intelektu, gan personību. Rīgas Biznesa skolas uzņemšanas rezultāts tiek aprēķināts šādi: iepriekšējās izglītības rezultāti (25%) + angļu valodas prasmes (25%) + RBS matemātikas iestājeksāmens (25%) + Intervija (25%) = 1 līdz 100 punkti.

 

1. Vidusskolas Izglītība (diploms un sekmju izraksts)

Lai veiksmīgi kandidētu studijām Rīgas Biznesa skolā, potenciālajam studentam ir jāuzrāda sagatavotība augstākā līmeņa studijām. Mēs rūpīgi izskatām visu kandidātu sekmju izrakstus. Mēs īpaši ņemam vēra topošo studentu sekmes tādos priekšmetos kā matemātika, angļu valoda, ekonomika un bizness. Tai pat laikā mēs arī vērtējam visas kandidātu sekmes 11. un 12. klasēs kopumā, kā arī rezultātus valsts centralizētajos vai citos eksāmenos.

 

2. Angļu valodas prasmes (ja angļu valoda nav dzimtā valoda)

Kandidāti var iesniegt TOEFL ITP, TOEFL iBT vai IELTS testu rezultātus.
Tā kā visas mācības RBS notiek angļu valodā, un mums ir studenti un pasniedzēji, kuri nerunā Latviešu valodā, programmas kandidātiem ir jāuzrāda pietiekošs angļu valodas zināšanu līmenis. Lai uzrādītu pietiekama līmeņa prasmes angļu valodā, potenciālajiem studentiem ir jākārto starptautisks valodas eksāmens. Skatīt nepieciešamos rezultātus.

NB! Bakalaura programmas kandidāti TOEFL ITP testu Rīgas Biznesa skolā var kārtot par brīvu. Vairāk informācijas.

 

3. Ārpus skolas nodarbības, personīgie sasniegumi

Lai iepazītu potenciālo studentu personību, mēs ņemam vērā arī ārpus skolas nodarbības. Iesakām studentiem uzņemšanas dokumentos pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību šai sadaļai. Piemēri ārpusskolas nodarbībām: skolēnu pašpārvalde, sports, brīvprātīgais darbs, prakse, hobiji utt. Par ārpus skolas nodarbībām būs jārunā arī uzņemšanas intervijas laikā, tāpēc šī ir svarīga uzņemšanas rezultāta daļa.

 

4. RBS MATEMĀTIKAS IESTĀJEKSĀMENS

Matemātikas iestājeksāmens (MEE)
Matemātikas zināšanas ir pamats studijām RTU Rīgas Biznesa skolā - visiem kandidātiem jābūt labam matemātikas zināšanu līmenim.
MEE pārbauda studenta matemātisko domāšanu un zināšanu līmeni vidusskolas beidzējiem, kas pretendē uz studijām RBS. Eksāmens sastāv no tēmām, kas ir svarīgas veiksmīgām studijām RBS BBA un BITL programmās.

Visi studenti, kuri piesakās studijām RBS BBA un BITL programmās, tiks automātiski reģistrēti MEE.

 

Mēs meklējam kandidātus, kuriem piemīt potenciāls studiju laikā attīstīt šādas prasmes:

 IQ,

 GODĪGUMU,

 LĪDERĪBU,

 KOMANDU VEIDOŠANU,

 ZINĀTKĀRI,

 KULTŪRAS IZPRATNI,

 ENERĢISKUMU,

 SOCIĀLO ATBILDĪBU.


Šīs prasmes esam izvēlējušies, pamatojoties uz starptautiskā darba tirgus prasībām.

 

      Pieteikuma dokumentu iesūtīšanas TERMIŅŠ RBS uzņemšanas komisijai:

  • 2021. gada 9. aprīlis 

 

Ja tev rodas jautājumi, aicinām pieteikties individuālām pusstundu garām konsultācijām pie bakalaura programmas studentu konsultanta, lai saņemtu atbildes uz visiem jautājumiem par mūsu Bakalaura programmām, kā arī noskaidrot jautājumus, kas attiecas uz jūsu turpmākās karjeras ceļu. 

       Pieteikties 
 


Pēc visu pieteikuma dokumentu iesniegšanas studenti tiks aicināti uz interviju.

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar:

Paula Elksne
Assistant Director of Bachelor Programs
E-mail: paula [dot] elksne [at] rbs [dot] lv

Ph.: +371 67089800