Studiju finansējums

 

Bakalaura studiju programmas maksa 2013-2016

  ES rezidentiem ES nerezidentiem
Mācību maksa par programmu (3 gadi)* 9 222 EUR 15 000 EUR
Mācību maksa gadā* 3 074 EUR 5 000 EUR
Mācību maksa semestrī* 1 537 EUR 2 500 EUR
Mācību maksa par gadu Norvēģijā 10 540 EUR

10 540 EUR

Mācību maksa par gadu USA 11 450 EUR

11 450 EUR

Pieteikšanās maksa** 30 EUR    100 EUR   

* Maksa par studijām Latvijā

** Neatmaksā 

 

Lai saņemtu vairāk informācijas par studiju maksu un kredītiem, lūdzu, sazinieties ar RBS Studentu informācijas centru Skolas ielā 11, tel: 67089800, e-pasts: info [at] rbs [dot] lv, skype: rbs_lv