Studiju maksa

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS MAKSA PAR 2020/2021 GADU

 

RBS Grāds 2020/2021 (par gadu)

EU rezidentiem

nerezidentiem

4 190 EUR

6 915 EUR

 

 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS MAKSA 2020- 2023

 

RBS Grāds

ES rezidentiem

ES nerezidentiem

13 120 EUR

20 950 EUR

RBS + BI Grāds

ES rezidentiem

ES nerezidentiem

8 580 EUR + 1 year at BI*

13 830 EUR + 1 year at BI*

RBS + UB Grāds

ES rezidentiem

ES nerezidentiem

13 120 EUR + 1 year at UB*

20 950 EUR + 1 year at UB*

 

Studiju gadā ārzemēs, studiju maksa ir noteikta pēc BI Norwegian Business School un University at Buffalo