Mācību maksa

 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS MAKSA 2018- 2021

 

RBS Grāds

ES rezidentiem

ES nerezidentiem

11 980 EUR

19 755 EUR

RBS + BI Grāds

ES rezidentiem

ES nerezidentiem

7 790 EUR + 1 year at BI*

12 840 EUR + 1 year at BI*

RBS + UB Grāds

ES rezidentiem

ES nerezidentiem

11 980 EUR + 1 year at UB*

19 755 EUR + 1 year at UB*

 

Studiju gadā ārzemēs, studiju maksa ir noteikta pēc BI Norwegian Business School un University at Buffalo