Mācību maksa

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS MAKSA PAR 2019/2020 GADU

 

RBS Grāds 2019/2020 (par gadu)

EU rezidentiem

nerezidentiem

3 990 EUR

6 590 EUR

 

 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS MAKSA 2019- 2020

 

RBS Grāds

ES rezidentiem

ES nerezidentiem

12 570 EUR

20 420 EUR

RBS + BI Grāds

ES rezidentiem

ES nerezidentiem

8 180 EUR + 1 year at BI*

13 505 EUR + 1 year at BI*

RBS + UB Grāds

ES rezidentiem

ES nerezidentiem

12 570 EUR + 1 year at UB*

20 420 EUR + 1 year at UB*

 

Studiju gadā ārzemēs, studiju maksa ir noteikta pēc BI Norwegian Business School un University at Buffalo