Angļu valodas centrs

Uzlabo savu angļu valodu un gatavojies testiem RBS Angļu valodas centrā!

Angļu valodas centrs

Uzlabo savu angļu valodu un gatavojies testiem RBS Angļu valodas centrā!

Vispārējās angļu valodas kursi

RBS Angļu valodas centra piedāvātie vispārējās angļu valodas kursi ir integrēta programma pieaugušajiem, kas apgūst angļu valodu kā svešvalodu. Programmas mērķis ir ļaut studentiem, kuriem nav pietiekamu angļu valodas zināšanu, saprast un atbilstoši izmantot šo valodu akadēmiskā, sociālā un profesionālā vidē. Kursi tiek piedāvāti atbilstoši valodas zināšanu līmenim, ka arī tiek lietota attiecīgajam līmenim atbilstoša apmācības metodika. Katrā nodarbībā Jums būs 2 pasniedzēji, no kuriem viens pasniegs lasīšanas/runas daļu, bet otrs – gramatiku.

Apmācības līmenis Valodas prasmes
Advanced 2
Advanced 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Rakstīšana
Gramatika
Runāšana
High-Intermediate 2
High-Intermediate 1
Intermediate 2
Intermediate 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Rakstīšana
Gramatika
Runāšana
Lower-Intermediate 2
Lower-Intermediate 1
Pre-Intermediate 2
Pre-Intermediate 1
High-Beginners 2
High-Beginners 1
Beginners Integrētais apmācības kurss

 

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbi​l​stošāko grupu, lūdzam Jūs kārtot Angļu valodas testu, kam sekos intervija. 

Intervijai Jums būs iespēja pierakstīties uzreiz pēc testa. Intervijas tiek organizētas nākamajā darba dienā pēc testa.

 

Reģistrējies testam šeit!

 

Detalizētāka informācija par kursu

Nākamais semestris 2019.gada 16.septembris – 2019.gada 5.decembris
Nodarbību intensitāte 2 reizes nedēļā no 18:00-21:00
Akadēmisko stundu skaits 96
Maksa par akadēmisko stundu 5.60 EUR
Mācību maksa* (iekļautas mācību grāmatas un citi materiāli) 537.60 EUR

*mācību maksu iespējams maksāt daļās

 

Sertifikāts

Katra semestra beigās tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības turpināt mācības nākamajā līmenī. Lai saņemtu sertifikātu:

  •        sekmīgi jāapgūst kursa programma,
  •        jāapmeklē vismaz 75% no semestra nodarbībām.