Vispārējās angļu valodas kursi

 

RBS Angļu valodas centra piedāvātie vispārējās angļu valodas kursi ir integrēta programma pieaugušajiem, kas apgūst angļu valodu kā svešvalodu. Programmas mērķis ir ļaut studentiem, kuriem nav pietiekamu angļu valodas zināšanu, saprast un atbilstoši izmantot šo valodu akadēmiskā, sociālā un profesionālā vidē. Kursi tiek piedāvāti atbilstoši valodas zināšanu līmenim, kā arī attiecīgajam līmenim tiek izmantota atbilstoša apmācības metodika. Katrā nodarbībā Jums būs 2 pasniedzēji, no kuriem viens pasniegs lasīšanas/runas daļu, bet otrs – gramatiku.

Apmācības līmenis Valodas prasmes
Advanced 2
Advanced 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Rakstīšana
Gramatika
Runāšana
High-Intermediate 2
High-Intermediate 1
Intermediate 2
Intermediate 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Rakstīšana
Gramatika
Runāšana
Lower-Intermediate 2
Lower-Intermediate 1
Pre-Intermediate 2
Pre-Intermediate 1
High-Beginners 2
High-Beginners 1
Beginners Integrētais apmācības kurss

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbi​l​stošāko grupu, lūdzam Jūs kārtot angļu valodas testu, kam sekos intervija. 


Intervijai Jums būs iespēja pierakstīties uzreiz pēc testa. Intervijas tiek organizētas nākamajā darba dienā pēc testa.

 

Reģistrējies testam šeit!

 

Detalizēta informācija par kursiem

Nākamais semestris 21.09.2020.-14.12.2020.
Nodarbību intensitāte 2 reizes nedēļā no 18:00-21:00
Kursu ilgums 12 nedēļas 
Akadēmisko stundu skaits 96
Maksa par akadēmisko stundu 5.60 EUR
Mācību maksa* (iekļautas mācību grāmatas un citi materiāli) 537.60 EUR

*mācību maksu iespējams maksāt daļās

 

Sertifikāts

Katra semestra beigās tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības turpināt mācības nākamajā līmenī. Lai saņemtu sertifikātu:

  •        sekmīgi jāapgūst mācību programma,
  •        jāapmeklē vismaz 75% semestra nodarbību.