Angļu valodas centrs

Uzlabo savu angļu valodu un gatavojies testiem RBS Angļu valodas centrā!

Angļu valodas centrs

Uzlabo savu angļu valodu un gatavojies testiem RBS Angļu valodas centrā!

Biznesa angļu valodas kursi

RBS Angļu valodas centra piedāvātie biznesa angļu valodas kursi ir paredzēti studentiem ar angļu valodas priekšzināšanām un palīdz pilnveidot starptautiskajai biznesa videi raksturīgo lietišķo angļu valodu. Katrā programmas līmenī ir divi kursi Lasīšana un Gramatika un katrs no tiem ietver specifisko biznesa terminoloģiju. Tāpat kurss palīdz apgūt biznesa korespondences (e-pasts, vēstules, ziņojums) sastādīšanas iemaņas. Papildus valodas prasmju apguvei, programmā ietverta arī prezentācijas apmācība.

Apmācības līmenis Valodas prasmes
Advanced 2
Advanced 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Gramatika
Rakstīšana
Runāšana
High-Intermediate 2
High-Intermeidate 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Rakstīšana
Runāšana
Gramatika
Intermediate 2
Intermediate 1

 

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbistošāko grupu, lūdzam Jūs kārtot Angļu valodas testu, kam sekos intervija.

Intervijai Jums būs iespēja pierakstīties uzreiz pēc testa. Intervijas tiek organizētas nākamajā darba dienā pēc testa.

 

Reģistrējies testam šeit!

 

Detalizētāka informācija par kursu

Nākamais semestris 2019.gada 16.septembris – 2019.gada 5.decembris
Nodarbību intensitāte 2 reizes nedēļā no 18:00-21:00
Akadēmisko stundu skaits 96
Maksa par akadēmisko stundu 5.60 EUR
Mācību maksa* (iekļautas mācību grāmatas un citi materiāli) 537.60 EUR

*can be paid in installments.

 

Sertifikāts

Katra semestra beigās tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības turpināt mācības nākamajā līmenī. Lai saņemtu sertifikātu:

  •       sekmīgi jāapgūst kursa programma,
  •        jāapmeklē vismaz 75% no semestra nodarbībām.