Efektīva komunikācija angļu valodā

Mācību kurss "Efektīva komunikācija angļu valodā" ir vispārējās angļu valodas kurss studentiem, kas vēlas pārliecinoši komunicēt par dažādiem tematiem, piemēram: par darba jautājumiem un sociālo jomu, ikdienas situācijām un ceļojumiem.

 

Nodarbības tiek veidotas, lai uzlabotu angļu sarunvalodas līmeni tiem studentiem, kam jau ir priekšzināšanas angļu valodā. Studenti kursu laikā uzlabos valodas raitumu, paplašinās vārdu krājumu un izkops valodas izrunu, aktīvi piedaloties diskusijās, lomu spēlēs un dažādos uzdevumos.

 

Mācību kurss tiek piedāvāts studentiem šādos zināšanu līmeņos:

  • 3. līmenis (High-Intermediate; Advanced)
  • 2. līmenis (Intermediate; High-Intemediate)
  • 1. līmenis (Pre-Intermedaite; Lower-Intermediate)

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbilstošāko grupu, lūdzam Jūs kārtot Angļu valodas testu, kam sekos intervija.

Intervijai Jums būs iespēja pierakstīties uzreiz pēc testa. Intervijas tiek organizētas nākamajā darba dienā pēc testa.

 

Reģistrējies testam šeit!

 

Detalizēta informācija par mācību kursu

Nākamais semestris

21.09.2020.-14.12.2020.

Nodarbību intensitāte

2 reizes nedēļā no 18:00-19:30

Akadēmisko stundu skaits

48

Maksa par akadēmisko stundu

5.60 EUR

Mācību maksa* (iekļautas mācību grāmatas un citi materiāli)

268.80 EUR

*mācību maksu iespējams maksāt daļās

 

Sertifikāts

Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas dalībnieks saņem sertifikātu. Sertifikāts tiek izsniegts, ja dalībnieks:

  • ir izpildījis visus mācību kursa nosacījumus,
  • apmeklējis vismaz 75% nodarbību.