Angļu valodas centrs

Uzlabo savu angļu valodu un gatavojies testiem RBS Angļu valodas centrā!

Angļu valodas centrs

Uzlabo savu angļu valodu un gatavojies testiem RBS Angļu valodas centrā!

Efektīva komunikācija angļu valodā

Kurss Efektīva komunikācija angļu valodā ir vispārējās angļu valodas kurss studentiem, kas vēlas pārliecinoši komunicēt par dažādiem tematiem, piemēram: par darba jautājumiem un sociālo jomu, ikdienas situācijām un ceļojumiem.

 

Nodarbības tiek veidotas, lai uzlabotu angļu sarunvalodas līmeni tiem studentiem, kam jau ir priekšzināšanas angļu valodā. Studenti kursa laikā uzlabos valodas raitumu, paplašinās vārdu krājumu un izkops valodas izrunu, aktīvi piedaloties diskusijās, lomu spēlēs un dažādos uzdevumos.

 

Kurss tiek piedāvāts studentiem sekojošos zināšanu līmeņos:

  • 3. līmenis (High-Intermediate; Advanced)
  • 2. līmenis (Intermediate; High-Intemediate)
  • 1. līmenis (Pre-Intermedaite; Lower-Intermediate)

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbistošāko grupu, lūdzam Jūs kārtot Angļu valodas testu, kam sekos intervija.

Intervijai Jums būs iespēja pierakstīties uzreiz pēc testa. Intervijas tiek organizētas nākamajā darba dienā pēc testa.

 

Reģistrējies testam šeit!

 

Detalizētāka informācija par kursu

Nākamais semestris

2019.gada 16.septembris – 2019.gada 5.decembris

Nodarbību intensitāte

2 reizes nedēļā no 18:00-19:30

Akadēmisko stundu skaits

48

Maksa par akadēmisko stundu

5.60 EUR

Mācību maksa* (iekļautas mācību grāmatas un citi materiāli)

268.80 EUR

*mācību maksu iespējams maksāt daļās

 

Sertifikāts

Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas dalībnieks saņem sertifikātu. Sertifikāts tiek izsniegts, ja dalībnieks:

  • Ir izpildījis visus kursa nosacījumus
  • Apmeklējis vismaz 75% no nodarbībām