Korporatīvajiem klientiem

RTU Rīgas Biznesa skolas Angļu valodas centrs piedāvā speciāli izstrādātus angļu valodas kursus Jūsu uzņēmuma darbiniekiem.

Kursu pamatā ir RBS akadēmiski izstrādātās programmas, kas nodrošina visaptverošu un efektīvu angļu valodas apguvi visos valodas zināšanu līmeņos. Programmas var tikt papildinātas ar Jūsu uzņēmuma nozares specifisko terminoloģiju.

Kursu organizācija

Solis 1. Zināšanu pārbaude - tests. Pirms apmācības uzsākšanas RBS AVC bez maksas noteiks Jūsu uzņēmuma darbinieku angļu valodas zināšanas, izmantojot starptautiski atzītus testus. Šis process ir bezmaksas.
Solis 2. Grupu komplektācija. Pēc darbinieku zināšanu līmeņa noteikšanas tiks ieteikts optimālais apmācības grupu skaits un sastāvs. Optimālais cilvēku skaits grupā ir no 6-12, bet piedāvājam arī individuālo apmācību un apmācību nelielās grupās.
Solis 3. Apmācību piedāvājums. Atkarībā no uzņēmuma vēlmēm RBS sagatavos priekšlikumu angļu valodas kursu programmai uzņēmuma telpās vai RTU Rīgas Biznesa skolā.

Mācību process

  • Katrs kursu dalībnieki savā īpašumā saņems savam līmenim atbilstošu mācību grāmatu un speciāli sagatavotos materiālus. Grāmatas un materiāli ir iekļauti mācību maksā un nonāk dalībnieka īpašumā.
  • Programmas apguves laikā studentiem ir iespējas kursus vērtēt, izsakot ierosinājumus, vēlmes un kritiku.
  • Dalībnieki saņem sertifikātu, ja apmeklē vismaz 75% nodarbību un sekmīgi apgūst programmu.
  • Kursu nobeigumā pasniedzējs dos savu novērtējumu par katra dalībnieka mācību progresu un efektīvāko tālāko apmācību.
  • Kursu noslēgumā RBS Angļu valodas centrs sagatavos arī apmeklējuma atskaiti.

 

 

Jautājumi un papildu informācija:

 
Sandija Bērziņa

Tālr.: (+371) 67089800
E-pasts: sandija [dot] berzina [at] rbs [dot] lv

 

 

 
 
 
Mūsu klienti:
LR Valsts kanceleja, LR Labklājības ministrija, LR Centrālā statistikas pārvalde, LR Valsts darba inspekcija, VSIA Latvijas Vēstnesis, AS SEB Banka, AS Baltic International Bank, Nordea Bank Finland PIc Latvijas filiāle, AS Latvijas Gāze, SIA Linstow Center Management, SIA Wurth, SIA Kurbads un KO, SIA Sadales tīkls un citi.