MBA studiju finansējums

2009.gada Graduate Management Admission Council (GMAC) veiktais pētījums, kurā ik gadus tiek aptaujāti biznesa skolu beidzēji visā pasaulē, rāda, ka globālā ekonomikas krīze nav samazinājusi MBA grāda vērtību - 91% aptaujāto uzskatīja, ka viņu iegūtajam grādam ir augsta vai izcila vērtība darba tirgū. RBS ir vienīgā skola Baltijas valstīs, kuras studenti tie aicināti piedalīties šajā aptaujā. Studenti arī atzīst, ka biznesa skolu piedāvātā izglītība ir augstas kvalitātes un attīsta zināšanas, prasmes un spējas.

Tomēr mācības MBA programmā ir nopietns finansiāls un laika ieguldījums. Tāpēc potenciālajiem studentiem ir rūpīgi jāizanalizē programmu, mācību maksas un finansēšanas iespējas. RBS mācību maksas politika ir izstrādāta, lai piedāvātu studentiem iespējami lielu elastību un maksimāli īsu atmaksāšanās laiku. Aprēķini rāda, ka vidējais atmaksāšanās laiks ieguldījumam RBS MBA programmā ir īsāks par gadu.

Studijām RBS MBA programmās ir pieejami valsts garantētie studiju kredīti, kuru procentu likme vēl aizvien ir tikai 5% gadā, un studiju laikā to kompensē valsts. Pie tam valsts garantētais studiju kredīts ir jāsāk atmaksāt tikai gadu pēc studiju beigšanas. RBS ir arī vienojusies ar Nordea banku par speciāliem kredītnoteikumiem RBS studentiem.