Chartered Financial Analyst®

Priviliģētā finanšu analītiķa (CFA®) eksāmena sagatavošanas kursi no februāra līdz maijam!

Chartered Financial Analyst®

Priviliģētā finanšu analītiķa (CFA®) eksāmena sagatavošanas kursi no februāra līdz maijam!

Kursu struktūra

Sagatavošanās kurss ir veidots balstoties uz CFA® Candidate Body of Knowledge vadlīnijām un aptver plašu tematu klāstu, kā piemēram, statistiskā metodes, ekonomikas analīze un galvenie ieguldījumu instrumenti.


Kursu laikā būs iespēja gan apgūt teorētiskās zināšanas, gan piedalīties problēmu risināšanas sesijās, gan izmēģināt CFA sagatavošanās eksāmenu, kura uzdevumi pēc tam tiek izskatīti kopā ar kursa pasniedzējiem.

 

CFA® 1. Līmeņa sagatavošanās kurss 

 

Kursa kalendārs

 

2019. g. pavasara semestris
Janvāris-Maijs
Kursa sākums : TBD
Apmācības valoda: angļu

Datums

Laiks Tēma Pasniedzejs
TBD 18:00 - 21:00 2 – Quantitative methods Andrejs Koliškins, PhD
TBD 18:00 - 21:00 2-3 – Quantitative methods  Andrejs Koliškins, PhD
TBD 18:00 - 21:00 4-5 – Economics Andrejs Jakobsons, PhD cand.
TBD 18:00 - 21:00 5-6 – Economics  Andrejs Jakobsons, PhD cand.
TBD 18:00 - 21:00 7-8 – Financial statements Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
TBD 18:00 - 21:00 8-9 – Financial statements Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
TBD 18:00 - 21:00 9-10 – Financial statements Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
TBD 9:00 - 12:00 Midterm Exam Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
TBD 18:00 - 21:00 11 – Corporate finance Harijs Švarcs, CFA
TBD 18:00 - 21:00 12 – Portfolio management Harijs Švarcs, CFA
TBD 18:00 - 21:00 15 – Fixed income Elmārs Prikšāns, CFA
TBD 18:00 - 21:00 16 – Fixed income Elmārs Prikšāns, CFA
TBD 18:00 - 21:00 17 – Derivative instruments Elmārs Prikšāns, CFA
TBD 18:00 - 21:00 13 – Equity investments Jānis Dubrovskis, CFA
TBD 18:00 - 21:00 14 – Equity investments
18 – Alternative Investments
Jānis Dubrovskis, CFA
TBD 18:00 - 19:30 1 - Ethics Jānis Dubrovskis, CFA
TBD

9:00-12:00 &
13:30-16:30

Final Exam Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
TBD 18:00-19:30

Review session

Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
TBD   CFA Level 1 Official Exam  


Lūdzu ņemiet vērā, ka šis kalendārs var tikt labots un papildināts. Pasniedzējs var pagarināt nodarbību laikus, lai pilnībā aptvertu mācību vielu vai jebkādus neskaidros jautājumus. 

 

RBS sertifikāta nosacījumi

Programmas dalībnieki, kas izpildīs visas kursu prasības, saņems Rīgas Biznesa skolas izsniegto Finanšu analītiķu sertifikātu.


Sertifikāta prasības:

  • 75% apmeklējums (jāapmeklē vismaz 14 lekcijas un eksāmens)
  • 75% mājas darbu izpilde (ir jāizpilda vismaz 11 mājas darbi)
  • 60% ar vismaz minimālo atzīmi izpildītājos mājas darbos
  • 60% minimālā atzīme pārbaudes eksāmenā