Studiju maksa

RBS Professional MBA programmas struktūra ļauj izvēlēties apgūstamo kursu skaitu semestrī. Mācību maksa ir noteikta par vienu kursu. Studenti vidēji izvēlas mācīties divus kursus semestrī, līdz ar to studiju maksa šādā gadījumā, piemēram, 2021./2022. akadēmiskajā gadā ir EUR 1290 semestrī.

 

Maksa Latvijas iedzīvotājiem (2021./2022. akadēmiskais gads) 

Izdevumi  Professional MBA
Maksa par kursu  EUR 645
Mācību maksa par semestri* EUR 1290
Mācību maksa par programmu** EUR  10830
Grāmatas un situāciju analīzes, par kursu EUR 40 - 70
Maksa par resursu izmantošanu semestrī *** EUR 50

* Maksa, ja izvēlas 2 kursus semestrī.

** Pabeidzot Professional MBA programmu  2,5 gados.

*** Maksa par resursu izmantošanu paredz piekļuvi zinātniskajām datu bāzēm, RBS datortelpas izmantošanu un piekļuvi RBS tiešsaistes studiju sistēmai. Samaksāt var rudens vai pavasara semestros.

Studenti, kas sāk studijas RTU Rīgas Biznesa skolas MBA programmā ir tiesīgi studijām saņemt Latvijas valdības kredītus. 2020. gadā šos kredītus administrē ALTUM. 

Lai pieteiktos valsts garantētiem kredītiem, lūdzu, interesējieties RBS Studentu informācijas centrā Skolas ielā 11. , tel: 67089800, e-pasts: info [at] rbs [dot] lv

Vairāk par valsts galvoto studiju kredītu

 

Maksa starptautiskajiem studentiem (2021./2022. akadēmiskais gads) 

Izdevumi Professional MBA* 
ES rezidentiem ES nerezidentiem
Mācību maksa par gadu  EUR 5320 EUR 7895
Mācību maksa par programmu EUR 10 640 EUR 15 790
Mācību grāmatas un situāciju analīzes Ietverta mācību maksā 
Resursu izmantošana  Ietverta mācību maksā 

* Starptautiskajiem studentiem ir jāmācas 4 kursi semestrī.