Ievads matemātikā un matemātiskajā domāšanā

Kursi “Ievads matemātikā un matemātiskajā domāšanā” izveidoti, lai nostiprinātu un sistematizētu skolēnu zināšanas pamatskolas un vidusskolas līmeņa matemātikā. Kursu mērķis ir veidot un attīstīt viņu matemātiskās iemaņas un izpratni, gatavojoties Londonas Universitātes "International Foundation Programme" (IFP) iestājeksāmenam. Audzēkņi tiks virzīti uz matemātikas metožu pielietošanu gan standartuzdevumu, gan mazāk tipisku problēmu risināšanā.

KURSU DETAĻAS

Nākamais semestris 2020. gada 20. februāris – 2020. gada 13. maijs
Nodarbību intensitāte 1 reizi nedēļā (ceturtdienas, plkst. 17:00-18:30), 2 akadēmiskās stundas
Akadēmisko stundu skaits 24
Mācību maksa 268,80 EUR
Kursi paredzēti 10 un 11. klases skolēniem
Angļu valodas zināšanas Intermediate
Uzņemšana angļu valodas tests un intervija
Pieteikšanās termiņš 2020. gada 18. februāris