”PRE-UNIVERSITY” ANGĻU VALODA SKOLĒNIEM

 

”PRE-UNIVERSITY” angļu valoda ir sagatavošanas kurss skolēniem (14-19 gadi), kuri plāno studēt un/vai dzīvot angļu valodā runājošā vidē.

 

Jaunajā apmācību formātā mēs nodrošināsim:

  • Pre-classes nodarbības (līdz 30 minūtēm) – pirms klases nodarbība (lasīšana, video ar dažiem sākotnējiem gramatikas skaidrojumiem, izrunu apmācību, utt.), ko studenti veic sev vēlamā laikā un tempā. Iepriekš sagatavotie uzdevumi ir daļa no studiju procesa un ir obligāti.
  • Grupas nodarbības (90 minūtes) –  divas reizes nedēļā: vienu reizi klātienē un vienu reizi attālināti tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu. NB! Ja tikšanās klātienē kļūs nedrošas, visas nodarbības notiks izmantojot Zoom.
  • Angļu valodas izrunas lietotne/lietojumprogramma – Jūsu personīgais virtuālās izrunas treneris ar mākslīgo intelektu palīdzēs iemācieties sarunāties angļu valodā skaidri, brīvi un pārliecinoši.
  • Oriģinālas mācību grāmatas – katram zināšanu līmenim tiek īpaši izvēlētas mācību  grāmatas gan gramatikai, gan vārdu pielietojumam.
  • Individuāla pieeja katram studentam – RBS pasniedzēji un kursu koordinatori analīzēs katra studenta rezultātus izmantojot nodarbībās, pirms klases nodarbībās, testu un lietotnes programmas pārskatu, lai tādā veidā sekotu katra studenta progresam.

Detalizēta informācija par kursu 

Nākamais kurss  28.09.2020.-12.05.2021.
Nodarbību intensitāte* 2 reizes nedēļā no 16:00 līdz 17:30 vai
no 18:00 līdz 19:30
Akadēmisko stundu skaits 120
Maksa par akadēmisko stundu  6.99 EUR
Mācību maksa (iekļautas mācību grāmatas, telefona aplikācija ar
mākslīgo intelektu, platformas izmantošana, testi un citi izdales materiāli)
93.20 EUR (mēnesī)

*Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā klātienē RBS telpās (Skolas iela 11, Rīga) un vienu reizi nedēļā tiešsaistē. Piemērs nodarbību grafikam: Jūs izvēlējāties mācības no 16:00 līdz 17:00 pirmdienās klātienē un trešdienās tiešsaistē. 

 

Aptuvenais nodarbību grafiks tiem, kam angļu valodas zināšanu līmenis ir zemāks nekā Intermediate

Lasīšana, runāšana, 

klausīšanās,

rakstīšana

Tematiskais modulis

Lasīšana, runāšana, klausīšanās, 

rakstīšana

Tematiskais modulis

Lasīšana, runāšana, 

klausīšanās,

rakstīšana

Tematiskais modulis

8.nedēļas

2.nedēļas

8.nedēļas

2.nedēļas

8.nedēļas

2.nedēļas

Galvenais pasniedzējs

Pasniedzējs 2

Galvenais pasniedzējs

Pasniedzējs 3

Galvenais pasniedzējs

Pasniedzējs 3

 

Aptuvenais nodarbību grafiks tiem, kam angļu valodas zināšanu līmenis ir Intermediate, High-Intermediate, un Advanced

Lasīšana, runāšana, 

klausīšanās,

Rakstīšana

Tematiskais modulis vai
IELTS-prep

Lasīšana, runāšana, 

klausīšanās,

rakstīšana

Tematiskais modulis vai
IELTS-prep

Lasīšana, runāšana, 

klausīšanās,

rakstīšana

Tematiskais modulis vai
IELTS-prep

8.nedēļas

2.nedēļas

8.nedēļas

2.nedēļas

8.nedēļas

2.nedēļas

Galvenais pasniedzējs

Pasniedzējs 2

Galvenais pasniedzējs

Pasniedzējs 2

Galvenais pasniedzējs

Pasniedzējs 2

 

Sertifikāts 

Kursā beigās tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības turpināt mācības nākamajā līmenī. Lai saņemtu sertifikātu:

  •      *  sekmīgi jāapgūst kursa programma,
  •      *  jāapmeklē vismaz 75% no semestra nodarbībām.

 

Reģistrējies testam

 

Papildus informāciju var saņemt zvanot 67089800 vai raksti epastu: info [at] rbs [dot] lv