Londonas Universitātes "Starptautiskā sagatavošanas programma augstskolai" - IFP programma

Mūsdienās jauniešiem ir atvērtas visas robežas, lai iegūtu augstāko izglītību ārzemēs! Tajā pašā laikā universitātes izvēlas savus studentus no globāla kandidātu loka. Labākās universitātes zina, kas ir nepieciešams, lai jaunietis veiksmīgi spētu mācīties, tāpēc augstskolas izvēlas tos kandidātus, kuri spēj izturēt slodzi - gan akadēmisku, gan emocionālu. Tāpēc svarīga ir jebkura veida sagatavošana papildus vidējās izglītības programmai.

Londonas Universitātes "Starptautiskā sagatavošanas programma augstskolai" (angļu val. - University of London International Foundation Programme – turpmāk Londonas Universitātes IFP programma) ir izaicinoša programma ar mērķi sagatavot kandidātus intensīvām bakalaura līmeņa studijām pasaules vadošajās augstskolās, izmantojot aktīvu mācīšanos, zināšanu pielietošanu aktuālu mūsdienu problēmu risināšanā, kā arī pilnveidojot akadēmiskās prasmes. 

Londonas Universitāte ir atzīta par akadēmiskās ekselences centru ar ilggadēju pieredzi starptautiskas izglītības nodrošināšanā. Universitātes pedagogi izstrādā mācību plānojumu, sagatavo nepieciešamos studiju materiālus un atbild par studentu novērtējumu. 

Rīgas Biznesa skolas (RBS) īstenotā IFP programma ir unikāla, jo tā tiek pasniegta izciliem skolēniem paralēli mācībām vidusskolā. Skolēni tiks reģistrēti RBS, kā arī Londonas Universitātē. Skolēniem būs gan klātienes mācības RBS, gan arī pieeja Londonas Universitātes virtuālajai mācību videi un materiāliem. Šādā veidā skolēniem būs iespēja apgūt augstāko akadēmisko standartu mācību programmu, dzīvojot kopā ar ģimeni ierastajā vidē.

 

Ar ko šī programma atšķiras no citām?

Pasaulē šī programma parasti paredzēta vidusskolu absolventiem, bet Latvijas talantīgākajiem un motivētākajiem skolēniem ir iespēja šādu programmu mācīties jau 11. klasē. . Citur pasaulē skolēni iestājas šajā programmā pēc vidusskolas beigšanas. Būtībā Londonas Universitātes IFP programma ir alternatīva A līmeņa un Starptautiskā bakalaurāta (IB) sertifikātam. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki, kuri nebija apmierināti ar saviem IB eksāmenu rezultātiem, izmantoja Londonas Universitātes IFP programmu, lai uzlabotu savu pieteikumu, iegūstot augstāku rezultātu. Lai arī Londonas Universitātes IFP programmas studiju līmenis ir tāds pats kā iepriekšminētajām programmām (britu valodā to sauc par 3. līmeni), pieeja ir atšķirīga. 

 

A līmeņa programmās galvenā uzmanība tiek pievērsta teorijas apgūšanai, savukārt IB programmas uzsver studentu pētniecību un sabiedrisko darbu. Londonas Universitātes IFP programmas mērķis ir teorijas pielietošana un reālās pasaules jautājumu apspriešana – tieši tā tas tiek darīts labās Lielbritānijas universitātēs. Kaut arī studiju līmenis ir vienāds, mācību stils ir kā universitātē, nevis vidusskolā.

 

Mācību maksa

Londonas Universitāte
(University of London)

2080 mārciņas/~2300 EUR:

  • Sākotnējā reģistrācijas maksa 
  • Programmas maksa un pieeja virtuālajai mācību videi 
  • Viens mēģinājums nolikt eksāmenu
     
Rīgas Biznesa skola (RBS)

4000 EUR:

  • Reģistrācijas maksa RBS 
  • Iestāšanās programmā
  • Mācību stundas, mācību materiāli un konsultācijas
     

Programmas kopējās izmaksas

6300 EUR

 

Akadēmiskais apliecinājums

Londonas Universitāte ir viena no pasaules vadošajām augstākās izglītības mācību iestādēm, kas ieguvusi starptautisku atzinību augsto akadēmisko standartu dēļ.

Londonas Universitātes akadēmiskais apliecinājums ir izcilības zīme, ko atzinīgi novērtē gan darba devēji, gan universitātes visā pasaulē. 

Pēc sekmīgas mācību programmas absolvēšanas, jaunietim piešķirs Londonas Universitātes International Foundation sertifikātu, kurā būs norādīts, ka skolēns bija reģistrēts un nokārtoja Londonas Universitātes eksāmenus.

Vairāk informācijas par Londonas Universitātes Starptautiskās sagatavošanas programmu augstskolai meklējiet: https://london.ac.uk/courses/international-foundation-programme