Matemātikas kursi vidusskolēniem angļu valodā

RBS Angļu valodas centrs piedāvā vidusskolēniem unikālas iespējas uzlabot esošas matemātikas zināšanas (10. un 11.kl.) vai sagatavoties studijām augstskolās angļu valodā (12.kl.)!

 

 

Vidusskolēniem, kas mācās 10. un 11. klasē. 

Kursi “Ievads matemātikā un matemātiskajā domāšanā” izveidoti, lai nostiprinātu un sistematizētu skolēnu zināšanas pamatskolas un vidusskolas līmeņa matemātikā. Kursu mērķis ir veidot un attīstīt viņu matemātiskās iemaņas un izpratni, gatavojoties Londonas Universitātes "International Foundation Programme" (IFP) iestājeksāmenam. Audzēkņi tiks virzīti uz matemātikas metožu pielietošanu gan standartuzdevumu, gan mazāk tipisku problēmu risināšanā.

! Mācībām ir iespējams pievienoties attālināti. 

 

KURSU DETAĻAS

 

Nākamais semestris 24.09.2020.-17.12.2020.
Nodarbību intensitāte 1 reizi nedēļā (ceturtdienas, plkst. 18:00-19:30), 2 akadēmiskās stundas
Akadēmisko stundu skaits 24
Mācību maksa*  331.20 EUR
Kursi paredzēti 10 un 11. klases skolēniem
Angļu valodas zināšanas Intermediate
Uzņemšana angļu valodas tests un intervija
Pieteikšanās termiņš

2020. gada 18. septembris

*mācību maksu iespējams maksāt daļās

Vairāk par uzņemšanas procesu  

 


 

12. klases skolēniem

Pre-University matemātikas kursi ir paredzēti tiem skolniekiem, kuri mācās skolās bez specializācijas matemātikā, bet plāno studēt tādās sfērās, kā dabas zinātne, informācijas un komunikāciju tehnoloģija, ekonomika un finanses, uzņēmējdarbība un vadība un inženierzinātne. Kursu mērķis ir sagatavot 12. klašu skolniekus augstākās matemātikas kursam, ko viņi apgūs augstskolā. Mācību laikā skolēniem būs iespēja papildināt angļu valodas zināšanas ar matemātisko terminoloģiju, kas noderēs studijās angļu valodā runājošā vidē.

Kursā iekļautas tēmas no Latvijā izstrādātās jaunās matemātikas programmas padziļinātā līmeņa, ievads dažās augstskolas matemātikas tēmās, kā arī atsevišķu pašreizējās skolas programmas tematu nostiprināšana.

Tiks aplūkoti šādi pamattemati:

  • Vektori un analītiskā ģeometrija plaknē un telpā

  • Kompleksie skaitļi

  • Funkcijas un grafiki

  • Matemātiskās analīzes elementi (atvasināšana un integrēšana)  

NB! Kursu mērķis nav vidusskolas matemātikas zināšanu atkārtojums vai uzlabošana, bet gan skolēnu ievirze nākamajam studiju līmenim. Tāpēc katram dalībniekam būtu nepieciešamas matemātikas pamatiemaņas un pietiekams zināšanu līmenis un izpratne par skolas matemātiku.  

 

KURSU DETAĻAS

 

Nākamais semestris 21.09.2020.-14.05.2021.
Nodarbību intensitāte 1 reizi nedēļā (Piektdienas 16:30-18:00), 2 akadēmiskās stundas
Akadēmisko stundu skaits 60
Mācību maksa 93.11 EUR mēnesī
Kursi paredzēti 12. klases skolēniem
Angļu valodas zināšanas Intermediate
Matemātikas zināšanas 11. klasē atzīme ne mazāk kā 7
Uzņemšana angļu valodas tests un intervija, 11. klases sekmju izraksts
Pieteikšanās termiņš 2020. gada 18. septembris

 

Pieteikties var zvanot 67089800 vai rakstot uz e-pastu info [at] rbs [dot] lv

Vairāk informācijas:

Sandija Bērziņa
Koordinātore
sandija [dot] berzina [at] rbs [dot] lv
+371 67089800