“Latvietis, francūzis un ebrejs...” Kur slēpjas spēks?

Atminēsimies veco anekdoti: “Reiz latvieti, francūzi un ebreju sagūstīja mežoņi. Cilts virsaitis viņiem saka...” Diezin vai, smejoties par neticamo situāciju, mēs kādreiz esam domājuši – jā, bet kā tad viņi sapratās? Jocīgi, vai ne? Raugiet, šodien atbilde uz šo jautājumu ir teju acīmredzama: šī raibā kompānija, visdrīzāk, sazinājās angliski. Neprast angļu valodu mūsdienās, ziniet, ir pat tā kā nepieklājīgi, tomēr reizēm notiek kā vēl vienā anekdotē: “Vai tu runā franciski? Yes! Tas taču ir angļu valodā! Ā, tad, izrādās, es protu arī angliski.”

 

 

Lai neapjuktu situācijās, kad kāds jūs draudzīgi vai, tieši pretēji, uztraukti uzrunā angļu mēlē – valodā, kuru pasaulē prot vairāk nekā miljards cilvēku, – vislabāk to apgūt tur, kur apmācība notiek kvalificēti un atbilstoši jūsu sākotnējam līmenim. Tur, kur nav nozīmes, cik jums gadu, vai jūs protat vēl kādu valodu un cik viegli jums tās padodas. Viena no vietām, ko jums droši varam ieteikt, ir Rīgas Biznesa skolas Angļu valodas centrs.


Rīgas Biznesa skolas Angļu valodas centrs pašlaik Rīgā ir viens no lielākajiem, kur var iemācīties Šekspīra, Bairona un, galu galā, Harija Potera valodu! Par iegūto prasmi pilnvērtīgi sazināties angļu valodā, par iespēju saprast un būt saprastam centra pasniedzējus ar pateicību atceras tūkstošiem cilvēku.


Tāpēc, ja mūsdienās sastapsies divdesmitgadīgs latvietis, trīsdesmitgadīgs francūzis, četrdesmitgadīgs ebrejs un mūžvecs kādas cilts virsaitis tālā Dienvidjūru salā, viņi noteikti sirsnīgi parunāsies un kopīgi pasmiesies – tāpēc ka lieliski sapratīs cits citu. Un saprašanās ir patiesi varens spēks.