Studentu uzņemšana pagarināta līdz 10. maijam

Event time: 
10.05.20 00:01 - 23:59
COVID-19 ārkārtas situācija ir ieviesusi izmaiņas ne vien vidusskolas mācību procesā, bet arī radījusi sarežģījumus dokumentu sagatavošanā. Tāpēc Rīgas Biznesa skola pagarina studentu uzņemšanu RBS bakalaura studiju programmās līdz 2020. gada 10. maijam.
 
Atceries! Ja vēlies pretendēt uz RBS izcilības, basketbola vai nozaru uzņēmumu piešķirtajām stipendijām, tad pieteikumus 2020./2021. mācību gadam jāiesniedz līdz 2020. gada 10. maijam.
 
NB. Reflektantiem, kuri jau iesniedza dokumentus, iestājpārbaudījumi notiks tiešsaistē. Mēs ar Jums sazināsimies individuāli.