Augstskolu studentiem

RBS Angļu Valodas Centrs piedāvā apgūt vispārējās angļu valodas programmu kā brīvās izvēles priekšmetu studiju programmas ietvaros.*

 

Programmas mērķis ir ļaut studentiem, kuriem nav pietiekamu angļu valodas zināšanu, saprast un atbilstoši izmantot šo valodu akadēmiskā, sociālā un profesionālā vidē. Programma tiek piedāvāta šādos zināšanu līmeņos:

  • Lower-Intermediate
  • Intermediate
  • High-Intermediate
  • Advanced

 

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbilstošāko grupu, lūdzam Jūs kārtot Angļu valodas testu, kam sekos intervija.

Intervijai Jums būs iespēja pierakstīties uzreiz pēc testa. Intervijas tiek organizētas nākamajā darba dienā pēc testa.

 

Reģistrējies konsultācijai

 

 

Detalizēta informācija par kursiem

Nākamais semestris 14.02.2022.-16.06.2022.
Nodarbību intensitāte 2 reizes nedēļā no 18:00-20:10
Akadēmisko stundu skaits 96 / 6 KP
Maksa par akadēmisko stundu 6.99 EUR
Mācību maksa* (iekļautas mācību grāmatas un citi materiāli) 671.04 EUR

*mācību maksu iespējams maksāt daļās

 

 

Sertifikāts

 

Katra semestra beigās tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības turpināt mācības nākamajā līmenī. Lai saņemtu sertifikātu:

  • sekmīgi jāapgūst kursu programma,
  • jāapmeklē vismaz 75% semestra nodarbību.

Tāpat RBS Angļu valodas centrs palīdzēs nokārtot dokumentus ar Jūsu fakultāti, lai saņemtu kredītpunktus par apgūto kursu programmas ietvaros.

 

* Visiem Rīgas Tehniskās universitātes studentiem un studentiem, kuru augstskolas ir noslēgušas sadarbības līgumu ar RTU:

Latvijas Univeristāte

Biznesa augstskola «Turība»

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Mākslas akadēmija

Vidzemes Augstskolateiktsultācijai