Individuālā angļu valodas apmācība

Integrētais kurss ir izveidots balstoties uz mūsu Vispārējās angļu valodas un Biznesa angļu valodas programmām, īpašu uzmanību pievēršot studenta vēlmēm un individuālajām vajadzībām. Apmācības process apvieno personisku pieeju ar pastāvošajiem AVC uzņemšanas standartiem, mācību materiāliem, apmeklējuma nosacījumiem un mājas darbiem, kas ļauj nodrošinot atbilstību dalībnieka vajadzībām un apmācību individuālā tempā.

 

Programma tiek piedāvāta šādos zināšanu līmeņos:

Vispārējā angļu valoda Biznesa angļu valoda
Advanced  High-Intermediate
Intermediate 
High-Intermediate 
Intermediate
Lower-Intermediate
Pre-Intermediate
High-Beginners
Beginners

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbilstošāko kursu, lūdzam Jūs kārtot angļu valodas testu, kam sekos intervija.

Uzņemšanas process

 

Reģistrējies konsultācijai

 

Detalizēta informācija par kursiem

Kursa ilgums Pēc vienošanās, ieteiktais vēlamais: 100 akadēmiskās stundas
Nodarbību intensitāte 2 akadēmiskās stundas 2 reizes nedēļā 
Maksa par akadēmisko stundu* 57 EUR

*Standarta programma Skolas ielā 11, iekļautas (iekļautas mācību grāmatas, telefona aplikācijā ar mākslīgo intelektu, mācību platformas izmantošana, testi un citi izdales materiāli)


 

Sertifikāts

Katra semestra beigās tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības turpināt mācības nākamajā līmenī. Lai saņemtu sertifikātu:

  • sekmīgi jāapgūst mācību kursa programma,
  • jāapmeklē vismaz 75% semestra nodarbību.