Uzņemšanas noteikumi

 

Rīgas Biznesa skolas (RBS) uzņemšanas process atbilst vadošo Amerikas universitāšu tradīcijām. Mēs vērtējam gan potenciālā studenta intelektu, gan personību. Rīgas Biznesa skolas uzņemšanas rezultāts tiek aprēķināts šādi: iepriekšējās izglītības rezultāti + angļu valodas prasmes + RBS matemātikas iestājeksāmens + Intervija = 1 līdz 100 punkti.

 

1. Vispārējā vidēja izglītība 

Lai veiksmīgi kandidētu studijām Rīgas Biznesa skolā, potenciālajam studentam ir jāuzrāda sagatavotība augstākā līmeņa studijām. Mēs rūpīgi izskatām visu kandidātu sekmju izrakstus. Mēs īpaši ņemam vēra topošo studentu sekmes tādos priekšmetos kā matemātika, angļu valoda, ekonomika un bizness. Iestājoties ir jāiesniedz liecības par iegūtajiem vērtējumiem 10. un 11., ka arī par 12. klases I. semestrī. Ja vispārējās izglītības diploms jau ir iegūts tad atestāts par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izraksts, CE sertifikāts un starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegts dokuments par vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar šīs institūcijas pārbaudījumu.

 

2. Angļu valodas prasmes (ja angļu valoda nav dzimtā valoda)

Kandidāti var iesniegt TOEFL ITP, TOEFL iBT vai IELTS testu rezultātus.
Tā kā visas mācības RBS notiek angļu valodā, un mums ir studenti un pasniedzēji, kuri nerunā Latviešu valodā, programmas kandidātiem ir jāuzrāda pietiekošs angļu valodas zināšanu līmenis. Lai uzrādītu pietiekama līmeņa prasmes angļu valodā, potenciālajiem studentiem ir jākārto starptautisks valodas eksāmens. Skatīt nepieciešamos rezultātus.

3. Ārpus skolas nodarbības, personīgie sasniegumi

Lai iepazītu potenciālo studentu personību, mēs ņemam vērā arī ārpus skolas nodarbības. Iesakām studentiem uzņemšanas dokumentos pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību šai sadaļai. Piemēri ārpusskolas nodarbībām: skolēnu pašpārvalde, sports, brīvprātīgais darbs, prakse, hobiji utt. Par ārpus skolas nodarbībām būs jārunā arī uzņemšanas intervijas laikā, tāpēc šī ir svarīga uzņemšanas rezultāta daļa.

 

4. RBS matemātika iestājeksāmens

Matemātikas iestājeksāmens (Math Entrance Exam, MEE)
Matemātikas zināšanas ir pamats studijām RTU Rīgas Biznesa skolā - visiem kandidātiem jābūt labam matemātikas zināšanu līmenim.
MEE pārbauda studenta matemātisko domāšanu un zināšanu līmeni vidusskolas beidzējiem, kas pretendē uz studijām RBS. Eksāmens sastāv no tēmām, kas ir svarīgas veiksmīgām studijām RBS BBA un BITL programmās.

Visi studenti, kuri piesakās studijām RBS BBA un BITL programmās, tiks automātiski reģistrēti MEE.

 

Mēs meklējam kandidātus, kuriem piemīt potenciāls studiju laikā attīstīt šādas prasmes:

 IQ,

 GODĪGUMU,

 LĪDERĪBU,

 KOMANDU VEIDOŠANU,

 ZINĀTKĀRI,

 KULTŪRAS IZPRATNI,

 ENERĢISKUMU,

 SOCIĀLO ATBILDĪBU.


Šīs prasmes esam izvēlējušies, pamatojoties uz starptautiskā darba tirgus prasībām.

 

Uzņemšanas process:

 

1. solis: nokārto TOEFL vai IELTS angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu

 

2. solis: iesniedz pieteikuma dokumentus

 

3. solis: nokārto RBS matemātikas iestājeksāmenu

 

4. solis: piedalies individuālā intervijā

 

5. solis: reģistrējies studijām

 

Uzsāc studijas RBS augusta beigās.

 

Aicinām iesūtīt savu pieteikumu pēc iespējas ātrāk.

 

Ja tev rodas jautājumi, aicinām pieteikties individuālām pusstundu garām konsultācijām pie bakalaura programmas studentu konsultanta, lai saņemtu atbildes uz visiem jautājumiem par mūsu Bakalaura programmām, kā arī noskaidrot jautājumus, kas attiecas uz jūsu turpmākās karjeras ceļu. 

     Pieteikties 


 

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar:


Dana Spickus
 
Bakalaura programmu koordinatore
e-pasts: dana [dot] spickus [at] rbs [dot] lv

telefons.: +371 29364415