Studiju kalendārs

 

2021/2022. akadēmiskais gads

 

 

 

Rudens semestris, 2021

30. augusts – 22. decembris

Bakalaura programmas orientēšanās nedēļa

30. augusts - 3. septembris
Pirmā mācību diena  30. augusts
Konsultācijas 6. - 10. decembris
Eksāmenu laiks  13. - 22. decembris
Ziemas brīvdienas 23. decembris, 2021 – 3. janvāris, 2022
Brīvdiena 18. novembris

 

 

Pavasara semestris, 2022

3. janvāris – 30. aprīlis

Pirmā mācību diena

3. janvāris
Konsultācijas 11. - 15. aprīlis
Eksāmenu laiks  18. - 29. aprīlis
Brīvlaiks 30. apīlis - 28. augusts
Brīvdienas 15. - 18. aprīlis

Bakalaura darbu aizstāvēšana

10. - 13. Maijs

 

Izlaidums

 

4. Jūnijs

 

Prakse

Maijs - Augusts