Bakalaura programma ar iespēju iegūt divaugtskolu grādu!

 

Platforma Tavas nākotnes veidošanai!

 

Rīgas Biznesa skolas bakalaura programma biznesa vadībā (Vadīšana starptautiskos uzņēmumos) pamatā ir viena no Eiropas un ASV vadošās uzņēmējdarbības skolas – BI Norvēģijas Biznesa skolas (BI Norwegian Business School) un Bufalo universitātes (University at Buffalo) - studiju programma jeb mācību plāns.

 

           

 

Programma aptver uzņēmējdarbības vadības galvenās tēmas, tādas kā finanses, ekonomiku, vadības metodes, likumdošana un starpkultūru komunikāciju. Šī programma Jums sniegs respektablu izglītību starptautiskajā uzņēmējdarbībā ar globālu ievirzi un zināšanas par to, kā veidot sociāli atbildīgu biznesu.
 

Programmas ilgums 

3 gadi (pilna laika studiju programma).

 

Valoda 

Angļu.

 

Diploms 

Pēc studiju programmas veiksmīgas pabeigšanas students saņem starptautiski akreditētu un respektablu diplomu no RTU Rīgas Biznesa skolas.

Studentam var tikt piešķirts arī BI Norvēģijas biznesa skolas vai Bufalo universitātes diploms.