Studiju finansējums

 

Bakalaura studiju programmas maksa 2021-2024

  ES rezidentiem ES nerezidentiem
Mācību maksa par programmu (3 gadi)* 13 630 EUR 21 185 EUR
Mācību maksa gadā* 4 390 EUR 6 915 EUR
Mācību maksa par gadu Norvēģijā** 10 540 EUR

10 540 EUR

Mācību maksa par gadu USA*** 45 000 EUR

45 000 EUR

Pieteikšanās maksa**** 35 EUR    150 EUR   

* Maksa par studijām Latvijā

** Tikai studiju maksa

*** Studiju maksa, dzīvošana, depozīts, apdrošināšana

**** Neatmaksā 

 

 

Lai saņemtu vairāk informācijas par studiju maksu un kredītiem, lūdzu, sazinieties ar RBS Studentu informācijas centru Skolas ielā 11, tel: 67089800, e-pasts: admissions [at] rbs [dot] lv (subject: Bakalaura%20studijas%20)