Vispārējās angļu valodas kursi

RBS Angļu valodas centra piedāvātie vispārējās angļu valodas kursi ir integrēta programma pieaugušajiem, kas apgūst angļu valodu kā svešvalodu. Programmas mērķis ir ļaut studentiem, kuriem nav pietiekamu angļu valodas zināšanu, saprast un atbilstoši izmantot šo valodu akadēmiskā, sociālā un profesionālā vidē. Kursi tiek piedāvāti atbilstoši valodas zināšanu līmenim, kā arī attiecīgajam līmenim tiek izmantota atbilstoša apmācības metodika. Katrā nodarbībā Jums būs 2 pasniedzēji, no kuriem viens pasniegs lasīšanas/runas daļu, bet otrs – gramatiku.

Apmācības līmenis Valodas prasmes
Advanced 2
Advanced 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Rakstīšana
Gramatika
Runāšana
High-Intermediate 2
High-Intermediate 1
Intermediate 2
Intermediate 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Rakstīšana
Gramatika
Runāšana
Lower-Intermediate 2
Lower-Intermediate 1
Pre-Intermediate 2
Pre-Intermediate 1
High-Beginners 2
High-Beginners 1
Beginners Integrētais apmācības kurss

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbi​l​stošāko grupu, lūdzam Jūs kārtot angļu valodas testu, kam sekos intervija.

Uzņemšanās process

 

Detalizēta informācija par kursiem:

  • Pre-classes nodarbības (līdz 30 minūtēm) – pirms klases nodarbība (lasīšana, video ar dažiem sākotnējiem gramatikas skaidrojumiem, izrunas apmācību, utt.), ko studenti veic sev vēlamā laikā un tempā. Iepriekš sagatavotie uzdevumi ir daļa no studiju procesa un ir obligāti.
  • Grupas nodarbības (60 minūtes) –  divas reizes nedēļā. Mācības būs iespējams apmeklēt klātienē 1x nedēļā (uzrādot derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu) un 1x nedēļā attālināti tiešsaistē, Zoom platformā.
  • Angļu valodas izrunas lietotne/lietojumprogramma – Jūsu personīgais virtuālās izrunas treneris ar mākslīgo intelektu palīdzēs iemācieties sarunāties angļu valodā skaidri, brīvi un pārliecinoši.
  • Īpaši izvēlētas grāmatas – katram zināšanu līmenim tiek īpaši izvēlētas mācību  grāmatas gan gramatikai, gan vārdu krājuma papildināšanai.
  • Individuāla pieeja katram studentam – RBS pasniedzēji un kursu koordinatori analīzēs katra studenta rezultātus, izmnatojot nodarbībās, pirms klases nodarbībās, testu un lietotnes programmas pārskatus, lai tādā veidā sekotu katra studenta progresam.
Nākamais semestris 14.02.2022.-16.06.2022.
Nodarbību intensitāte 2 reizes nedēļā no 18:00-20:10
Kursu ilgums 18 nedēļas 
Pre-Classes Individuālie uzdevumi līdz 30 min. pirms katras nodarbības
Akadēmisko stundu skaits 96
Maksa par akadēmisko stundu 6.99 EUR
Mācību maksa* (iekļautas mācību grāmatas, telefona aplikācija ar mākslīgo intelektu, mācību platformas izmantošana, testi un citi izdales materiāli) 671.04  EUR

*mācību maksu iespējams maksāt daļās

 

Sertifikāts

Katra semestra beigās tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības turpināt mācības nākamajā līmenī. Lai saņemtu sertifikātu:

 •        sekmīgi jāapgūst mācību programma,
 •        jāapmeklē vismaz 75% semestra nodarbību.