Biznesa angļu valodas kursi

RBS Angļu valodas centra piedāvātie biznesa angļu valodas kursi ir paredzēti studentiem ar angļu valodas priekšzināšanām un palīdz pilnveidot starptautiskajai biznesa videi raksturīgo lietišķo angļu valodu. Katrā programmas līmenī ir divi kursi "Lasīšana" un "Gramatika", katrs no tiem ietver specifisko biznesa terminoloģiju. Tāpat kursi palīdz apgūt biznesa korespondences (e-pasts, vēstules, ziņojums) sagatavošanas iemaņas. Papildu valodas prasmju apguvei, programmā ietverta arī prezentācijas apmācība.

Apmācības līmenis Valodas prasmes
Advanced 2
Advanced 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Gramatika
Rakstīšana
Runāšana
High-Intermediate 2
High-Intermeidate 1
Lasīšana
Runāšana
Klausīšanās
Rakstīšana
Runāšana
Gramatika
Intermediate 2
Intermediate 1

 

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbilstošāko grupu, lūdzam Jūs kārtot angļu valodas testu, kam sekos intervija.

Par uzņemšanas procesu

 

Reģistrējies konsultācijai

 

Detalizēta informācija par kursiem

 

  • Pre-classes nodarbības (līdz 30 minūtēm) – pirms klases nodarbība (lasīšana, video ar dažiem sākotnējiem gramatikas skaidrojumiem, izrunas apmācību, utt.), ko studenti veic sev vēlamā laikā un tempā. Iepriekš sagatavotie uzdevumi ir daļa no studiju procesa un ir obligāti.
  • Grupas nodarbības (60 minūtes) –  divas reizes nedēļā. Mācības būs iespējams apmeklēt klātienē 1x nedēļā (uzrādot derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu) un 1x nedēļā attālināti tiešsaistē, Zoom platformā.
  • Angļu valodas izrunas lietotne/lietojumprogramma – Jūsu personīgais virtuālās izrunas treneris ar mākslīgo intelektu palīdzēs iemācieties sarunāties angļu valodā skaidri, brīvi un pārliecinoši.
  • Īpaši izvēlētas grāmatas – katram zināšanu līmenim tiek īpaši izvēlētas mācību  grāmatas gan gramatikai, gan vārdu krājuma papildināšanai.
  • Individuāla pieeja katram studentam – RBS pasniedzēji un kursu koordinatori analīzēs katra studenta rezultātus, izmnatojot nodarbībās, pirms klases nodarbībās, testu un lietotnes programmas pārskatus, lai tādā veidā sekotu katra studenta progresam.
Nākamais semestris 14.02.2022.-16.06.2022.
Nodarbību intensitāte

2 reizes nedēļā

no 18:00 līdz 20:10

Akadēmisko stundu skaits 96
Pre-Classes Individuālie uzdevumi līdz 30 min. pirms katras nodarbības
Maksa par akadēmisko stundu 6.99 EUR
Mācību maksa* (iekļautas mācību grāmatas, telefona aplikācija ar mākslīgo intelektu, mācību platformas izmantošana, testi un citi izdales materiāli) 671.04 EUR

*mācību maksu iespējams maksāt daļās

 

Sertifikāts

Katra semestra beigās tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības turpināt mācības nākamajā līmenī. Lai saņemtu sertifikātu:

  •       sekmīgi jāapgūst mācību programma,
  •        jāapmeklē vismaz 75% semestra nodarbību.