Efektīva komunikācija angļu valodā

Mācību kurss "Efektīva komunikācija angļu valodā" ir vispārējās angļu valodas kurss studentiem, kas vēlas pārliecinoši komunicēt par dažādiem tematiem, piemēram: par darba jautājumiem un sociālo jomu, ikdienas situācijām un ceļojumiem.

 

Nodarbības tiek veidotas, lai uzlabotu angļu sarunvalodas līmeni tiem studentiem, kam jau ir priekšzināšanas angļu valodā. Studenti kursu laikā uzlabos valodas raitumu, paplašinās vārdu krājumu un izkops valodas izrunu, aktīvi piedaloties diskusijās, lomu spēlēs un dažādos uzdevumos.

 

Mācību kurss tiek piedāvāts studentiem šādos zināšanu līmeņos:

  • 3. līmenis (High-Intermediate; Advanced)
  • 2. līmenis (Intermediate; High-Intemediate)
  • 1. līmenis (Pre-Intermedaite; Lower-Intermediate)

Lai piemeklētu Jūsu zināšanu līmenim atbilstošāko grupu, lūdzam Jūs kārtot Angļu valodas testu, kam sekos intervija.

Uzņemšanas process

 

Reģistrējies konsultācijai

 

Detalizēta informācija par mācību kursu:

 

  • Pre-classes nodarbības (līdz 30 minūtēm) – pirms klases nodarbība (lasīšana, video ar dažiem sākotnējiem gramatikas skaidrojumiem, izrunas apmācību, utt.), ko studenti veic sev vēlamā laikā un tempā. Iepriekš sagatavotie uzdevumi ir daļa no studiju procesa un ir obligāti.
  • Grupas nodarbības (60 minūtes) –  divas reizes nedēļā. Mācības būs iespējams apmeklēt klātienē 1x nedēļā (uzrādot derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu) un 1x nedēļā attālināti tiešsaistē, Zoom platformā.
  • Angļu valodas izrunas lietotne/lietojumprogramma – Jūsu personīgais virtuālās izrunas treneris ar mākslīgo intelektu palīdzēs iemācieties sarunāties angļu valodā skaidri, brīvi un pārliecinoši.
  • Īpaši izvēlētas grāmatas – katram zināšanu līmenim tiek īpaši izvēlētas mācību  grāmatas gan gramatikai, gan vārdu krājuma papildināšanai.
  • Individuāla pieeja katram studentam – RBS pasniedzēji un kursu koordinatori analīzēs katra studenta rezultātus, izmnatojot nodarbībās, pirms klases nodarbībās, testu un lietotnes programmas pārskatus, lai tādā veidā sekotu katra studenta progresam.

Nākamais semestris

14.02.2022.-16.06.2022.

Nodarbību intensitāte

2 reizes nedēļā no 18:00-19:00

Akadēmisko stundu skaits

48

Pre-Classes Individuālie uzdevumi līdz 30 min. pirms katras nodarbības

Maksa par akadēmisko stundu

7.45 EUR

Mācību maksa* (iekļautas mācību grāmatas, telefona aplikācija ar mākslīgo intelektu, mācību platformas izmantošana, testi un citi izdales materiāli)

357.60 EUR

*mācību maksu iespējams maksāt daļās

 

Sertifikāts

Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas dalībnieks saņem sertifikātu. Sertifikāts tiek izsniegts, ja dalībnieks:

  • ir izpildījis visus mācību kursa nosacījumus,
  • apmeklējis vismaz 75% nodarbību.