Absolventu auditorija

RBS Absolventu auditorija - interaktīva virtuālo lekciju auditorija

Absolventu auditorija

RBS Absolventu auditorija - interaktīva virtuālo lekciju auditorija

Absolventi

Izmantojot RBS gūtās zināšanas un pieredzi, mūsu absolventi turpina veidot savu karjeru un strādāt savos uzņēmumos, nodrošinot interesantu un konkurētspējīgu biznesa vidi Latvijā. Absolventi joprojām uztur ciešas saiknes ar skolu un ir aktīvi Absolventu Asociācijas biedri.


Absolventu Asociācija atbalsta dažādas studentu aktivitātes un veicina skolas popularitāti. Tā organizē pasākumus, kas palīdz uzturēt kontaktus mūsu skolas absolventu starpā un ļauj viņiem tos veiksmīgi pielietot saistībā ar aktuāliem notikumiem Latvijas biznesa vidē.