RBS Vēsture

2011

RBS palīdz Baltkrievijas valsts universitātes Biznesa un vadības tehnoloģiju institūtam sagatavoties pirmajai studentu uzņemšanai MBA programmā angļu valodā. Šī ir ilgtermiņa projekta “Starptautiskās sadarbības vadības kapacitātes paaugstināšana Baltkrievijā: Rietumu stila Uzņēmumu vadības programmas institucionalizācija” aktivitāte, līguma “Par sadarbību maģistrantūras līmeņa vadības speciālistu sagatavošanā” starp Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valdībām ietvaros, ko daļēji finansē Eirāzijas Fonds, ASV Starptautiskās Attīstības aģentūra (USAID) un citas organizācijas.

Septiņpadsmitais RBS MBA programmas maģistrantu izlaidums - diplomus saņēma 65 absolventi.

Septītais RBS EMBA programmas maģistrantu izlaidums - diplomus saņēma 7 absolventi.

2010

RBS palīdz izveidot Angļu valodas centru Baltkrievijas valsts universitātes Biznesa un vadības tehnoloģiju institūtā. Šī ir ilgtermiņa projekta “Starptautiskās sadarbības vadības kapacitātes paaugstināšana Baltkrievijā: Rietumu stila Uzņēmumu vadības programmas institucionalizācija” aktivitāte, līguma “Par sadarbību maģistrantūras līmeņa vadības speciālistu sagatavošanā” starp Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valdībām ietvaros, ko daļēji finansē Eirāzijas Fonds, ASV Starptautiskās Attīstības aģentūra (USAID) un citas organizācijas.

Sešpadsmitais RBS MBA programmas maģistrantu izlaidums - diplomus saņēma 56 absolventi.

Astotais RBS EMBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 9 absolventi.

2009

Piecpadsmitais RBS MBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 50 absolventi.

Septītais RBS EMBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 9 absolventi. 

2008

RBS tiek iekļauta Eduversal labāko 1000 pasaules biznesa skolu reitingā (sastādītājs: franču kompānija SMBG)

Četerpadsmitais RBS MBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 40 absolventi.

Sestais RBS EMBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 8 absolventi. 

2007

RBS paraksta līgumu ar Harvard Business School Publishing (HBSP), tādējādi kļūstot par vienīgo biznesa skolu Austrumeiropā, kas nodrošina pieeju HBSP mācību materiāliem.

ASV Izglītības Informācijas un Testēšanas centrs Rīgā kļūst par RBS struktūrvienību. Informācija par visām ASV augstskolām, kā arī standartizēto eksāmenu kārtošana studijām ārzemēs tagad pieejama Skolas ielā 11.

Trīspadsmitais RBS MBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 41 absolvents.

Piektais RBS EMBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 6 absolventi. 

2006

RBS kļūst par sertificētu Educational Testing Service pārstāvi Latvijā.

Buffalo universitātes prezidents Dr. John Simpson un Rīgas Tehniskās Universitātes rektors Dr. Ivars Knēts paraksta jaunu sadarbības līgumu, pagarinot savstarpējo sadarbību starp abām institūcijām.

Divpadsmitais RBS MBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 64 absolventi.

Ceturtais RBS EMBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 17 absolventi. 

2005

RBS saņem naudas līdzekļus no Eiropas Savienības un Latvijas valdības RBS MBA programmas IT specializācijas attīstībai.

Vienpadsmitais RBS MBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 80 absolventi.

Trešais RBS EMBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 13 absolventi. 

2004

Rīgas Biznesa skolā arī latviešu valodā iegūst nosaukumu “Rīgas Biznesa skola” nomainot iepriekšējo “Rīgas Biznesa institūts”. Angliskais skolas nosaukums saglabājas, tādējādi saīsinājumā gan angļu, gan latviešu valodā skan vienādi: “RBS”.
RBS turpina darbu pie starptautiskās akreditācijas.

Desmitais RBS MBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 63 absolventi.

Otrais RBS EMBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 8 absolventi. 

2003

RBS strādā pie CEEMAN akreditācijas iegūšanas, kas sekmē daudz pozitīvu uzlabojumu administratīvajā un akadēmiskajā struktūrā.

Devītais RBS MBA programmas maģistrantu izlaidums, - diplomus saņēma 81 absolvents. 

2002

24. maijā notika LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra sēde, kurā tika izskatīts RTU Rīgas Biznesa skolas (RBS) “Uzņēmumu un organizāciju vadīšanas” programmas akreditācijas jautājums. RBS maģistra programma tika vienbalsīgi akreditēta uz 6 gadiem, līdz ar to tā kļuva par Latvijā pirmo profesionālo maģistra programmu uzņēmējdarbības vadīšanā.

Astotais RBS MBA programmas maģistru izlaidums, - diplomus saņēma 51 absolvents.

Pirmais RBS EMBA programmas maģistru izlaidums, - diplomus saņēma 10 absolventi. 

2001

RBS svinēja savas pastāvēšanas desmitgadi. Par godu šim notikumam tika rīkoti dažādi pasākumi. 13. jūnijā Kongresu namā notika vienas dienas simpozijs “Biznesa izglītība un konkurētspēja globālā ekonomikā”, 15. jūnijā tika organizēta preses konference skolas atjaunotajās telpās. Jubilejas pasākumus noslēdza svinīga RBS septītā izlaiduma ceremonija Melngalvju Namā un balle Bīriņu pilī.

Septītais RBS MBA programmas maģistru izlaidums- diplomus saņēma 47 absolventi. 

2000

RBS izveidoja jaunu MBA programmas modifikāciju – Weekend MBA, kas vēlāk pārtapa par Executive MBA. Studijas šajā programmā ilgst 1,5 gadu un ir paredzētas vadītājiem jau ar vismaz 3 gadu darba stāžu.

Sestais RBS MBA programmas maģistru izlaidums, - diplomus saņēma 37 absolventi. 

1999

Piektais RBS MBA programmas maģistru izlaidums- diplomus saņēma 38 absolventi.

1998

RBS Angļu valodas centrs bija pārpildīts ar vairāk kā 350 studētgribētājiem, kas vēlējās pieteikties uz iestājeksāmeniem.
Šajā mācību gadā RBS jau mācījās vairāk nekā 300 studenti no Latvijas, Krievijas, Amerikas, Zviedrijas, Pakistānas un Indijas.
Pirmo reizi notika Atvērto Durvju diena, kuru apmeklēja 60 interesenti. Viņiem bija iespēja apmeklēt MBA un angļu valodas kursu nodarbības, lai savām acīm redzētu studiju procesu RBS.
RBS ar savu stendu piedalījās izstādē “Skola 98”, kurā turpmāk esam bijuši katru gadu. Izstādēs lielu palīdzību vienmēr ir snieguši mūsu studenti.

Ceturtais RBS MBA programmas maģistru izlaidums- diplomus saņēma 50 absolventi. 

1997

Trešais RBS MBA programmas maģistru izlaidums- diplomus saņēma 35 absolventi.

1996

Otrais RBS MBA programmas maģistru izlaidums- diplomus saņēma 8 absolventi.

1995

Pirmais RBS MBA programmas maģistru izlaidums - diplomus saņēma 12 absolventi.

1993

Otavas universitāte(Kanāda) pievienojās RBS projektam, un tika dibināta trīspusēja sadarbība starp RTU, Bufalo universitāti (ASV) un Otavas universitāti (Kanāda).

Partneruniversitātes palīdzēja RBS dibināt Angļu valodas centru, kā arī izveidot bibliotēku, datorklasi un noorganizēt daudzu Ziemeļamerikas profesoru kursus RBS MBA studentiem Rīgā. 

1992

RBS sadarbībā ar Otavas universitāti (Kanāda) uzsāka studentu apmaiņas programmu.

1991

Projekts varēja attīstīties, kad ASV Starptautiskā Attīstības aģentūra (USAID) nodibināja fondu vairāku gadu atbalsta finansējumam, kuram pateicoties Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar Bufalo universitāti (ASV) dibināja Rīgas Biznesa skolu (RBS).

Pirmie 35 studenti uzsāka mācības pirmajā uzņēmumu un organizāciju vadīšanas maģistra profesionālajā MBA - Master of Business Administration programmā Latvijā. Mācības notika angļu valodā, kas bija neierasti Latvijas studentiem. 

1990

Gadu vēlāk pēc vizītes Latvijā, Dr. Gundaram Ķēniņam-Kingam Sietlā radās ideja par Ziemeļamerikas stila biznesa vadīšanas maģistra programmas izveidošanu Latvijā.

1989

Dr. Gundars Ķēniņš-Kings kopā ar profesoriem Ligitu Krūmkalni un Juri Vīksniņu viesojās Latvijā, lai novadītu seminārus biznesa vadībā.