Akreditācija

Akreditācija

RBS cītīgi strādā, lai pārliecinātos, ka skola atbilst un nodrošina pasaules klases standartus. RBS programmas, mācībspēki, studenti, telpas un aprīkojums tiek attīstīts, pastāvīgi sekojot klientu uzstādītajām augstajām prasībām. RBS ir vienmēr līdzināties labākajiem, lai būtu atpazīstami, kā augstāko standartu īstenotāji reģionā.

Starptautiskā akreditācija

RBS ir pirmā valsts augstākās izglītības iestāde Latvijā, kura ieguvusi IQA (International Quality Assurance) standartu. RBS ir ieguvusi CEEMAN (Central and Eastern European Management Development Association) un IQA akreditācijas pateicoties būtiskam ieguldījumam izaugsmes, attīstības un stingras kvalitātes veidošanā.

                     

 

Institucionālās akreditācijas

2001.gada decembrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija piešķīra Rīgas Tehniskai universitātei pilnu un neierobežotu akreditāciju. Piešķirtā akreditācija ir beztermiņa, tādējādi atspoguļojot ministrijas uzticību. Šī akreditācija apliecina, ka Rīgas Tehniskai universitātei ir tiesības nodrošināt augstāko izglītību un Latvijā piešķirt valsts atzītus diplomus.

Programmas akreditācijas

RBS BBA un MBA programmas ir saņēmušas Latvijā ilgāko iespējamo akreditācijas termiņu. RBS MBA sešu gadu akreditācijas periods sākās 2002.gada jūlijā, BBA akreditācijas periods - 2011.gadā. Šī akreditācija apliecina, ka RBS programmas atbilst augstākajiem akadēmiskajiem standartiem. Saskaņā ar 2018. gada Augstskolu likuma grozījumiem akreditācijas termiņš tika pagarināts līdz 2021. gada 30. jūnijam (Augstskolu likums 48. 1)