Mācībspēki

 

Andrejs Jakobsons, MA

Jakobsona kungs ir ekonomikas profesors Rīgas Biznesa skolā. Viņam ir liela praktiskā pieredze starptautisko organizāciju projektos, kā, piemēram, Pasaules bankā, SVF un ANO.

 

 

 

Andrejs Koliškins, Ph.D.

Dr.Koliškins ir statistikas profesors, kas specializējas kvantitatīvajā analīzē. Koliškina kungs ir ar plašu starptautisko mācību pieredzi, tostarp ir pasniedzis Āzijas valstīs, kā, piemēram, Singapūrā un Honkongā.

 

 

 

Raivis Lucijanovs, MBA

Raivis Lucijanovs ir lielākā Latvijas-Krievijas kopuzņēmuma - SIA “LatRosTrans” - finanšu direktors. Iepriekš ieņēmis finanšu pārvaldītāja amatus Finstrum SIA, Tipro Baltic SIA, and AS Pasažieru vilciens. Kopš 2008.gada pasniedz grāmatvedības un finanšu kursus RBS. 

 

 

 

Harijs Švarcs, CFA

Harijam Švarcam ir bagāta pieredze banku un finanšu sektorā. Vairākus gadus viņš ir vadījis Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, kā arī strādājis Latvijas Bankā kā ārzemju valūtas rezervju portfeļa pārvaldītājs, finanšu analītiķis un ekonomists. Harijs Švars ir CFA sertifikāta īpašnieks.

 
 
 

 

Jānis Praņēvičs, CFA

Jānis Praņēvičs ir Baltcap direktora pirmais vietnieks. Iepriekš strādājis par vecāko analītiķi Citadele Asset Management. Praņēvičs ir ieguvis MBA diplomu RBS, kā arī nokārtojis CFA sertifikāciju. 

 

 

 

Elmārs Prikšāns, CFA

Elmārs Prikšāns ir Pohjola Bank Latvijas filiāles CEO. Iepriekš bijis valdes loceklis AS Swedbank. Ir CFA sertifikāts.