Bankas konts

 

Rīgas Tehniskā universitāte
Rīgas Biznesa skola 
(struktūrvienības kods: 01B00)Reģistrācijas Nr.: 3341000709
PVN Nr.: LV 90000068977*
Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1058, Latvija
Konta Nr.: LV60HABA0551043690065
Banka: "Swedbank" AS
Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22

 

*Veicot maksājumus, lūdzam norādīt šo numuru!