Kursu struktūra

Sagatavošanās kurss ir veidots balstoties uz CFA® Candidate Body of Knowledge vadlīnijām un aptver plašu tematu klāstu, kā piemēram, statistiskā metodes, ekonomikas analīze un galvenie ieguldījumu instrumenti.


Kursu laikā būs iespēja gan apgūt teorētiskās zināšanas, gan piedalīties problēmu risināšanas sesijās, gan izmēģināt CFA sagatavošanās eksāmenu, kura uzdevumi pēc tam tiek izskatīti kopā ar kursa pasniedzējiem.

 

CFA® 1. Līmeņa sagatavošanās kurss 

 

Kursa kalendārs

 

2022. g. pavasara semestris
Janvāris-Maijs
Kursa sākums: Datums tiks precizēts
Apmācības valoda: angļu

Date Time Topic Instructor
Class 1
18:00 - 21:00 2 – Quantitative methods Andrejs Koliškins, PhD
Class 2
18:00 - 21:00 2-3 – Quantitative methods  Andrejs Koliškins, PhD
Class 3
18:00 - 21:00 4 – Economics Andrejs Jakobsons, PhD cand.
Class 4
18:00 - 21:00 5 – Economics  Andrejs Jakobsons, PhD cand.
Class 5
18:00 - 21:00 6-7 – Financial statements Raivis Lucijanovs, MBA
Class 6
18:00 - 21:00 7-8 – Financial statements Raivis Lucijanovs, MBA
Class 7
18:00 - 21:00 8-9 – Financial statements Raivis Lucijanovs, MBA
Class 8
18:00-21:00 Midterm Exam Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
Class 9
18:00 - 21:00 10-11 – Corporate finance Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
Class 10
18:00 - 21:00 12 – Equity Investments Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
Class 11 18:00 - 21:00 13 – Equity Investments Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
Class 12
18:00 - 21:00 14 – Fixed income CFA qualified Faculty member will be confirmed
Class 13
18:00 - 21:00 15 – Fixed Income CFA qualified Faculty member will be confirmed
Class 14
18:00 - 21:00
16 –Derivatives,
17 - Alternative Investments
CFA qualified Faculty member will be confirmed
Class 15
18:00 - 21:00 18-19 – Portfolio Management CFA qualified Faculty member will be confirmed
Class 16
18:00 - 19:30 1 - Ethics Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
Classes 16-17

9:00-12:00 &
13:30-16:30

Final Exam Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.
Class 19
Review Session for Official CFA Exam
18:00-19:30

Please come prepared to review your exam and to cover any outstanding questions you may still have.

Raimonds Lieksnis, PhD, Level II CFA Cand.


Lūdzu ņemiet vērā, ka šis kalendārs var tikt labots un papildināts. Pasniedzējs var pagarināt nodarbību laikus, lai pilnībā aptvertu mācību vielu vai jebkādus neskaidros jautājumus. 

 

RBS sertifikāta nosacījumi

Programmas dalībnieki, kas izpildīs visas kursu prasības, saņems Rīgas Biznesa skolas izsniegto Finanšu analītiķu sertifikātu.


Sertifikāta prasības:

  • 75% apmeklējums (jāapmeklē vismaz 14 lekcijas un eksāmens)
  • 75% mājas darbu izpilde (ir jāizpilda vismaz 11 mājas darbi)
  • 60% ar vismaz minimālo atzīmi izpildītājos mājas darbos
  • 60% minimālā atzīme pārbaudes eksāmenā