RBS matemātikas iestājeksāmens

RBS Matemātikas Iestājeksāmens (MIE)

 

Matemātiskā kompetence ir stūrakmens studijām RTU Rīgas biznesa skolā - visiem kandidātiem jābūt ar labu matemātikas zināšanu līmeni.

MIE pārbauda kandidāta matemātiskās izpratnes un zināšanu apguves dziļumu pēdējā vidusskolas studiju gadā. Eksāmens koncentrēts uz tēmām, kas svarīgas veiksmīgai matemātikas priekšmeta apguvei RBS BBA un BITL programmās.

Visi reflektanti, kuri piesakās studijām RBS BBA un BITL programmās, tiks automātiski reģistrēti MIE.

MIE uzdevumu tēmu piemēri:

  • Elementārā algebra
  • Lineārā algebra – vienādojumi, nevienādības, to sistēmas
  • Kvadrātvienādojumi un otrās pakāpes vienādojumu sistēmas
  • Algebriskas (racionālas) nevienādības
  • Pakāpes, eksponentfunkcija, attiecīgie vienādojumi un nevienādības
  • Logaritmi
  • Trigonometrijas pamati algebrā

 

MIE norisināsies 2022.gada 30.aprīlī.

 

 


Dana Spickus
 
Bakalaura programmu koordinatore
e-pasts: dana [dot] spickus [at] rbs [dot] lv

telefons.: +371 29364415