Restrictions

 

!

Covid-19 ierobežojumi RBS Testēšanas centrā
Balstoties uz Latvijā izsludinātajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem, RBS Testēšanas centrs pieņem tikai tos kandidātus, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Pārejas periodā, līdz 2021. gada 10. oktobrim, tiks pieņemti arī kandidāti, kuri var uzrādīt apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā.