Absolventu auditorija

RBS Absolventu auditorija - interaktīva virtuālo lekciju auditorija

Absolventu auditorija

RBS Absolventu auditorija - interaktīva virtuālo lekciju auditorija

RBS EMBA Alumni 2005


Diāna Anškina

Sandra Armane

Miķelis Caunītis

Zigurds Cīrulis

Edgars Deksnis

Sanlija Ērkšķe

Māris Neivalds

Igors Pavlovs

Tālivaldis Podiņš

Raitis Režais

Elita Šmite

Nils Veidemanis

Āris Žīgurs