RBS MBA Alumni 2005

 


Svetlana Abaškina

Jānis Ābele

Aldis Adiņš

Heino Aire

Tatjana Antonova

Valda Auziņa

Līga Bērtulsone - Actiņa

Tatjana Bļiņņikova

Jeļena Brusjaņina

Agija Bumbure

Irina Cimdare

Kristīne Dērica

Ināra Dzene

Agnese Eglīte

Inese Erdmane

Artūrs Freimanis

Terēze Gipsere

Irēna Glušņeva

Konstantins Grava

Rems Grinšteins

Valdis Ilguns

Roberts Inapšs

Alīna Ivanova

Lita Jansone

Aiva Jonele

Romāns Kairovs

Inga Kalniņa

Valts Kalniņš

Poļina Kārkliņa

Māris Kārkliņš

Kristīne Kugure

Vanda Kūla

Gundars Kurmis

Raivis Lucijanovs

Viktorija Ļakiševa

Gunita Māliņa

Jānis Marcinkevičs

Jekaterina Mašošina

Mārtiņš Misa

Baiba Mozule

Raitis Narvilis

Nadīna Neimane

Aivars Nemiers

Baiba Oliņa

Una Orinska

Jānis Paplavskis

Dace Plotniece

Marina Portnova

Ilze Pučkure

Arleta Pundure

Gunita Pužule

Vita Riekstiņa

Mārtiņš Rikšis

Normunds Rozenbergs

Andris Sekacis

Normunds Siliņš

Arvis Skujenieks

Ilze Strauta

Edgars Sūna

Jānis Svārpstons

Dace Šantare

Evijs Taube

Normunds Timbars

Jānis Ūdris

Jānis Upmalis

Daina Vasermane

Reda Velde

Dmitrijs Zagorodnovs

Ģirts Zariņš

Māris Zirnis

Ilze Zoltnere

Anita Zūkere

Egils Zvejnieks