Efektīvas prezentācijas angļu valodā

 

 

Uzstāšanās var būt nervus kutinoša pat tad, ja Jūs to darāt savā dzimtajā valodā. Vēl jo satraucošāk, ja tas jādara svešvalodā. Rūpīga plānošana, zināšanas, kā pārliecinoši pasniegt savu vēstījumu, un spēja uzrunāt auditoriju ir katras veiksmīgas prezentācijas stūrakmeņi, kas palīdz tik galā pat vissarežģītākajās situācijās.

Kurss ”Efektīvas prezentācijas angļu valodā” ir paredzēts visiem tiem, kam biznesa vai akadēmiskajā vidē nepieciešamas prezentācijas prasmes angļu valodā un kuri vēlas uzlabot savu prezentēšanas tehniku. Papildus biznesa angļu valodas zināšanu nostiprināšanai un vārdu krājuma bagātināšanai, kursa apguvē uzsvars tiek likts uz:

·         Prezentācijas strukturēšanu

·         Vizuālo materiālu izmantošanu

·         Publiskās runas tehnikām

·         Saiknes veidošanu ar auditoriju

·         Atbilžu sniegšanu uz auditorijas uzdotajiem jautājumiem

Katrā lekcijā apgūtais uzreiz tiek pielietots īsā individuālā prezentācijā. Kursa apguves laikā sagatavotās prezentācijas tiek filmētas, lai students kopā ar pasniedzēju un grupas biedriem varētu analizēt savu uzstāšanos un sekot līdzi izaugsmei.

Kurss kopumā notiek 6 reizes, vienu reizi nedēļā no plkst. 18:00 – 21:00

Minimālais nepieciešamais angļu valodas zināšanu līmenis: Intermediate (B2)

Kursa maksa: 165Ls

Reģistrācija kursam

Sazinieties ar RBS Informācijas centru admin@rbs vai 67089800, lai pieteiktos kursam, ja:

-          Jūs esat pabeidzis/pabeigusi RBS AVC piedāvāto kursu Intermediate līmenī vai augstāku kursu ne mazāk kā pirms gada;

-          Jūs esat kārtojis/kārtojusi zināšanu pārbaudes testu un pēc testa rezultātiem Jums ir noteikts High-Intermediate vai Advanced līmenis ne mazāk kā pirms gada;

-          Jūs esat esošais RBS MBA students/studente;

-          Jūs esat RBS MBA absolvents/absolvente.

Citos gadījumos, reģistrējieties bezmaksas zināšanu pārbaudes testam šeit.

Plašākai informācijai, lūdzu sazinieties ar RBS informācijas centru 67089800 vai